Er du timelønnet?

Er du timelønnet – og kan du ikke få faste timer?
Så vil vi i Sundhed og Servicesektoren gerne høre fra dig!

En undersøgelse af FOA viser at kommuner og regioner i højere grad anvender timelønnet arbejdskraft, og tilsidesætter overenskomsternes bestemmelser.

Overenskomsterne beskriver afgrænsningen mellem månedslønnede og timelønnede således:

”Social- og sundhedspersonale, som er ansat til mere end 1 måneds beskæftigelse, aflønnes med månedsløn”.

Det betyder altså at du kun kan være timelønnet i mindre end en måned.

Husk på at en månedsløn både beskytter dig og lønner dig bedre, idet du bliver omfattet at blandt andet bedre pensionsbetingelser, rettigheder om varsling og deraf honorering.

 

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Vi gennemgår dine lønsedler og regner dit gennemsnitlige timetal, og evt. lønkrav herfra.

Kravet kan bestå af frihed/nedskrivning i forbindelse med søgnehelligdage, pension, ferie, løn under sygdom osv.

Som månedslønnet er du naturligvis også forpligtet til at stille din arbejdskraft til rådighed og efterleve den varslede vagtplan.

Skal vi hjælpe dig? Så skriv til os på MitFOA