Er Covid-19 en arbejdsskade

Er Covid 19 en arbejdsskade og skal det anmeldes?

Ja, det skal anmeldes, såfremt du har fået det i forbindelse med dit arbejde.

Derfor skal arbejdsgiver anmelde sygdomstilfældet til sit forsikringsselskab og behandlende læge anmelde til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Husk, at du skal få en kopi af anmeldelsen, og vær opmærksom på, om du får en bekræftelse på anmeldelsen fra AES.

Har du brug for hjælp, så er du velkommen til at kontakte afdelingen.