En anderledes 1. maj

Det bliver igen i år en meget anderledes 1. maj.
Vi kan desværre ikke mødes fysisk, vi kan ikke gå med fanerne og heller ikke høre talerne.

Det var ellers var en oplagt mulighed for kandidaterne at få gjort opmærksom på sig selv forud for regions- og kommunalvalget den 16. november.

FOA Sydfyn har givet alle medlemmer som stiller op, mulighed for at præsentere sig selv i dette nyhedsbrev.
De enkelte indlæg er kandidaternes personlige holdninger og der har været mulighed for alle uanset partitilhørsforhold.

Som formand plejer jeg også at holde tale. 
Nogle år kun i FOA og andre også rundt i kommunerne hvor man har ønsket FOA-tilkendegivelse. Dette er desværre umuligt i år, så her følger en ultrakort gennemgang af hvad jeg synes er vigtigt lige nu: 

 

OK21 blev stemt igennem

Jeg kan kun sige tillykke til os alle med at OK21 er stemt hjem.

I FOA var 75% af de afgivne stemmer et ja.
Godt der kommer generelle lønstigninger til alle på godt 5 % over de næste 3 år.
Særligt når man ser på samfundssituationen og COVID-19’s indvirkning.

At lønstigninger heller ikke denne gang blev i kroner og ører i stedet for % er et anliggende, som fagforeningerne internt vil arbejdet meget med i de kommende år.
Her var det akademikerne der nærmest nedlagde veto og man vil arbejde kraftigt på at synliggøre, (altså regne på og evt. offentliggøre) hvad det betyder for en FOA eller 3F-ansat at få lønforhøjelser på f.eks. 1 % og sammenligne det med ansatte på andre overenskomster, (f.eks. en leder i en forvaltning) som får samme stigning på 1%.

Tænker det bliver svært at forsvare, at man, fordi man er bedre uddannet, skal have meget højere generel lønstigning.

 

Corona slipper taget

COVID-19 lader heldigvis så småt til at slippe taget og samfundet åbner mere og mere op. Godt vi alle har formået at passe på hinanden bl.a. ved de massive testindsatser og sociale tilbageholdenhed. Det er godt nok mærkeligt ikke at må give hånd og kun holde digitale møder.

Håber vi kan beholde de gode indsatser og samtidig mødes fysisk hvor det giver bedst mening.

 

Rette anvendelse af kompetencer kræver medinddragelse

Regeringen skal arbejde med nærhedsreform og her har både FH og FOA stærke meninger, vi gerne vil have indarbejdet.

I arbejdsfællesskaber og med stor inddragelse af både ledere og medarbejdere bør alle opgaver løses af mest egnede personale.
Rette kompetencer til rette opgaver.

Det kræver inddragelse på alle niveauer og for alle opgavetyper.
For at samfundets ressourcer kan bruges bedst muligt og dermed give mest værdi for os alle både som borger og som ansatte.

 

Grøn omstilling kræver investeringer

Sidst men ikke mindst er der behov for øget opmærksomhed på klimaet og grønne løsninger. Her har vi alle et ansvar og en opgave om vi er borgere eller ansatte.
For at kunne afleverer en verden til de næste generationer, hvor vores børn og børnebørn kan få samme muligheder, som vi har haft.
Det kræver investeringer og større opmærksomhed på smartere og mere bæredygtige løsninger.

Lad os gøre en indsats, for sammen gør vi forskellen.

 

Rigtig god 1. maj!

Susan Bøg Nielsen
Afdelingsformand