Din 5 ferieuge kan gå tabt

Du skal være opmærksom på din 5. ferieuge kan gå tabt hvis du ikke aflevere en erklæring til din arbejdsgiver mellem d. 01. september og d. 31. december hvert år.

Før den nye ferielov/aftale var vi vant til at vores 5. ferieuge blev overført til næste ferieår, hvis vi ikke fik den afholdt men det har ændret sig.

Man får kun overført den 5. ferieuge til næste ferieår hvis man laver en skriftlig aftale med sin arbejdsgiver inden d. 31. december, men gerne i god tid så du kan få vished om at ferien bliver overført.

Som en del af den nye ferieaftale vil man automatisk få udbetalt den ferie man ikke har fået afholdt, ud over 4 uger, inden d. 31. december. Det vi normalt omtaler som den 5. ferieuge.

Dette gælder dog ikke hvis man er ansat på mindre end 37 timer om ugen eller, hvis man som ansat på 37 timer om ugen, ikke har arbejdet i hele ferieafholdelsesperioden (01. september til 31. december året efter) hos den samme arbejdsgiver.

For at får den 5. ferieuge udbetalt skal man udfylde en erklæring man skal aflevere til sin arbejdsgiver mellem d. 01. september og d. 31. december. Når du har afleveret denne erklæring, vil den 5. ferieuge automatisk blive udbetalt senest d. 31. marts året efter.

Hvis du ikke får udfyldt og afleveret denne erklæring, mister du din 5. ferieuge og pengene tilfalder Arbejdsmarkedets feriefond eller en privat feriefond.

Det er derfor meget vigtig man er opmærksom på dette og får afleveret erklæringen til sin arbejdsgiver inden d. 31. december, medmindre du er ansat på 37 timer og har arbejdet hos samme arbejdsgiver fra d. 01. september til d. 31. december året efter.

Blanketten til erklæringen skulle senest d. 31. august være at finde inde på Borger.dk.

 

Nedenunder er 2 eksempler der dækker fuldtidsansatte og deltidsansatte i ferieperioden 2020/21.

 

Eksempel 1 (fuldtidsansat):

 • Du er ansat på 37 timer om ugen.
 • Du har minimum arbejdet hos samme arbejdsgiver i perioden fra d. 01. september 2020 til d. 31. december 2021.
  Har du arbejde kortere tid end dette, se eksempel 2.
 • Du har optjent 25 feriedage fra d. 01. september 2020 til d. 31. august 2021 og har afholdt de 4 ugers (20 dages) ferie man skal afholde ifølge ferieaftalen.
 • De sidste 5 feriedage har du og din arbejdsgiver ikke planlagt skal afholdes før ferie året udløber d. 31. december 2021.
 • Hvis du ønsker at få overført de 5 feriedage til næste ferie år skal du skriftligt ansøge om dette hos din arbejdsgiver inden d. 31. december 2021.
 • Hvis du ikke gør noget, vil de 5 feriedage automatisk blive udbetalt senest d. 31. marts 2022.
 • Ovenstående gælder også hvis du har mindre end 5 feriedage tilbage fordi du har afholdt nogen af dem og/eller har optjent mindre end 25 feriedage men mere end 20 dage.

 

Eksempel 2 (deltidsansat):

 • Du er ansat på f.eks. 32 timer om ugen (mindre end 37 timer om ugen).
 • Du har minimum arbejdet hos samme arbejdsgiver i perioden fra d. 01. september 2020 til d. 31. december 2021. Har du arbejdet kortere tid end dette gælder de samme regler.
 • Du har optjent 25 feriedage fra d. 01. september 2020 til d. 31. august 2021 og har afholdt de 4 ugers (20 dages) ferie man skal afholde ifølge ferieaftalen.
 • De sidste 5 feriedage har du og din arbejdsgiver ikke planlagt skal afholdes før ferie året udløber d. 31. december 2021.
 • Hvis du ønsker at få overført de 5 feriedage til næste ferie år skal du skriftligt ansøge om dette hos din arbejdsgiver inden d. 31. december 2021.
 • Hvis du ikke gør noget, mister du de 5 feriedage og pengene bliver overført til en feriefond.
 • Hvis du udfylder en erklæring og aflevere den til din arbejdsgiver inden d. 31. december 2021, vil de 5 feriedage blive udbetalt senest d. 31. marts 2022.
 • Ovenstående gælder også hvis du har mindre end 5 feriedage tilbage fordi du har afholdt nogen af dem og/eller har optjent mindre end 25 feriedage men mere end 20 dage.

 

Da det er umuligt at dække alle eventualiteter uden at skrive et meget langt indslag, kan det være du har spørgsmål til ovenstående specifikt til din situation.

Du må derfor gerne kontakte os på mail Sydfyn@foa.dk eller ringe på 46972727 + tast 3 for faglig afdeling, i vores åbningstider med uddybende spørgsmål.