Nyt fra Sundhed- og Service august 2020

Kære medlemmer.

Håber at I alle har haft en god sommer, selvom den måske har været anderledes i år.

Det er nok ikke gået nogens næse forbi at der har været massiv kritik af ældreplejen efter TV2's skjulte optagelser fra et plejehjem.
Det var en barsk udsendelse og der er intet der kan undskylde det omsorgssvigt vi så på optagelserne.

Jeg har spurgt mig selv mange gange, hvad der mon ligger til grund for den manglende omsorg hos det personale vi så på optagelserne og jeg tænker at der kan være flere årsager.

Der har gennem de sidste mange år været massive besparelser på velfærdsområderne, opgaverne er blevet mere komplekse, øget dokumentation og kontrol, samtidigt med at personalet oplever at de får færre og færre kollegaer. Når der ikke længere er tid til omsorg, nærvær og til at møde mennesket hvor det er, så bliver man ofte ramt at dårlig samvittighed og måske bliver det en opgave der skal løses og ikke længere et møde med mennesket og med udgangspunkt i behov. Vi er som mennesker forskellige og nogle formår at navigere i øget pres på arbejdet og andre bliver drevet ud i forråelse. Men der er stadig INTET der kan undskylde den uacceptabel opførsel vi så på de skjulte optagelser.

I mange år har man fra jobcentrene sendt revl og krat ind på social og sundhedsuddannelserne og lokket med løn under uddannelse og jobgaranti. Men det er altså ikke hvem som helst, der kan arbejde inden for social og sundhedssektorens område, her skal man brænde for at gøre en forskel for nogen af de svageste i vores samfund og man skal have en stor portion empati. Disse egenskaber har langt de fleste af vores medlemmer, men som i alle brancher er der nogen der har taget et forkert uddannelsesvalg.

De uddannelsesansvarlige i kommunerne fortæller at de ikke har nok kompetente ansøgere til uddannelserne, men kommunerne er forpligtede til at opfylde dimissions-aftalerne og ansætter derfor også ansøgere der er tvivlsomme. Praktikvejlederne er ofte pressede på tiden og så har hverken eleven eller vejlederen optimale betingelser for et godt læringsmiljø i praktikken. Der er afsat flere midler til et øget fokus på pratikvejledere og vi vil holde øje med at pengene bliver brugt så det giver mening for både vejledere og elever. Det er en investering i arbejdspladsen at man sikrer et godt læringsmiljø, der skal være plads og tid til at man i praktikken tager udgangspunkt i den enkelte elev. Nogle elever er hurtigt selvkørende og andre har brug for mere tid og støtte, men der er altså også nogen elever der bør vejledes til at tage et andet uddannelsesvalg, her har både praktikstederne og SOSU-skolen en opgave der ikke altid lykkes.

Faggruppelandsmøde der skulle have været afholdt den. 2-3 september er aflyst grundet øget smittetryk i enkelte kommuner, der bliver i stedet afholdt sektorformandsmøde de 2 dage og her skal vi snakke om OK21, ældreområdet og Psykiatrien.

 

Venlig hilsen

Sektornæstformand

Maria Haladyn