Leder August 2020

Så er ferien ved at være godt overstået for de fleste af os, og hverdagen begynder så småt at indfinde sig i afdelingen igen.
Men hverdagen er ikke helt den samme, for Covid-19 er stadig i samfundet, og smittetrykket er i øjeblikket stigende.

Det får naturligvis indflydelse på FOA Sydfyns arrangementer.
Afdelingsbestyrelsen har i går besluttet, at vi aflyser TR Temadagen den 22. september.
Vi forventede mange deltagere da der ikke har været afholdt temadag længe, men vi kan ikke forsvare et arrangement med op mod 100 deltagere, hvor vi ikke vil kunne overholde afstandskrav m.v.
Emnerne f.eks. OK21 vil vi arbejde med på andre måder denne gang. Der er allerede skema på vores hjemmeside, hvor man kan indsende krav.

Sejlturen med Helge den 27. august er ligeledes aflyst. De berørte har fået direkte besked og de, der har betalt for billetter, får naturligvis refunderet pengene.

Vi er naturligvis stadig åbent for personlig betjening i afdelingen, men vi beder om at man bestiller tid hos den man skal tale med inden man møder fysisk op.

Generalforsamlingen den 16. september afholdes som varslet. Det bliver dog uden spisning og uden fællessang, men med mulighed for mundbind hvis det bliver nødvendigt. Det bliver godt nok mærkeligt, en generalforsamling uden at måtte synge ”Når jeg ser et rødt flag smælde”

Også her må vi bede om at man tilmelder sig først – det er jo ellers ikke skik og brug ved en generalforsamling, men for at vi har overblik over hvor mange vi bliver, igen af hensyn til afstandskrav osv.

Tilbage til OK21, altså de overenskomstforhandlinger, der skal være næste forår, så er situationen her også helt anderledes end den plejer. Forhandlingerne på det private område gik rigtig godt og blev afsluttet lige før Covid-19 lukkede landet og fik samfundsøkonomien til at skride. Det gør at alle de forventninger vi (på det offentlige område) havde til OK21 er kølnet meget. Oveni har bl.a. FOA’s medlemmer gået forrest under krisen, de har passet deres arbejde med de mest syge og sårbare, har holdt transportvejene åbne, passet børnene, vedligehold materiale og ikke mindst sørget for smittehæmmende rengøring, hvilket har gjort man selvfølgelig forventer en anerkendelse af dette også en der kan ses på lønsedlen. Der har været tanker om at udsætte forhandlingerne til 2022, men det er man gået bort fra igen, så nu kommer der forhandlinger, men med hele samfundskrisen in mente, må vi nok erkende at et resultat som i 2008, er udenfor rækkevidde, desværre.

Mange af jer har sikkert hørt om plejesagerne fra Århus. FOA forsvarer på ingen måde de enkelte sager, men de enkelte hændelser kan være taget ud af en kontekst. Forråelse må ikke ske, men noget i situationen kan måske forklares med mange års nedskæringer og et stigende arbejdspres. Der skal ikke herske tvivl om at FOA Sydfyn tager stor afstand fra de konkrete sager, og at vi løbende arbejder imod de mange nedskæringer på de kommunale budgetter og for at bedre arbejdsmiljø både fysisk og psykisk.