Hilsen fra Pædagogisk Sektor

Kære medlemmer

I ønskes en glædelig jul og et godt nytår – som nok ikke bliver, som det plejer. Mit største ønske er, at alle kommer godt og sikkert gennem disse tider med Covid19.

I Pædagogisk sektor har der under Corona-krisen været travlhed.
Dagplejen har været nedlukket en periode, og startede op lige efter påske med restriktioner bl.a. i forhold til ekstra rengøring jævnfør Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Det har for mange af jer trukket tænder ud, og meget af rengøringen har måske foregået efter arbejdstid. Jeg ved, at jeres tillidsrepræsentanter har været i dialog med jeres ledelser og lavet aftaler om dette. Jeg tænker også, at ekstra rengøring vil være et element, som måske er kommet for at blive. Vi og jeres tillidsrepræsentanter er opmærksomme på dette. Det er FOA Forbund også.

I skal kontakte jeres tillidsrepræsentant, hvis i ikke har den fornødne tid til det ekstra rengøring, som helst skal foregå i arbejdstiden eller honoreres på anden vis.

 

Alle faggrupper har på den ene eller anden været ramt. På bostederne har der været lukket ned for besøg af pårørende, og det har krævet en ekstra indsats fra personalet.

I har alle gjort det fantastisk godt – og kan være stolte af jer selv og jeres faglighed.

Sektorårsmødet blev aflyst, da det ikke var sikkert at mødes i større forsamlinger – og efterfølgende kom der igen stramme restriktioner i forhold til, hvor mange man må mødes.

Pædagogisk sektors næstformand Marianne W. Christensen er stoppet som dagplejer, og er ikke længere næstformand i pædagogisk sektor, FOA Sydfyn. Tak for din indsats Marianne.

ARBEJDSMILJØ/ARBEJDSSKADER

Er du så uheldig at blive smittet med Corona – og der er mistanke om, at det er på arbejdspladsen du er blevet smittet, så SKAL det anmeldes som en arbejdsskade – og dette skal gøres i samarbejde med arbejdsgiver/AMR. Vi er i afdelingen behjælpelige med at udfylde spørgeskemaer. Du skal blot ringe og aftale en tid med en sagsbehandler i arbejdsskadeteamet.

Mit højeste ønske for 2021 er, at vi får bugt med Covid19, og vi igen kan mødes med familie, venner, bekendte og ikke mindst i FOA-regi.

 

Endnu engang glædelig jul og godt nytår.

 

Med venlig hilsen

Dorthe Jørgensen
Pædagogisk sektorformand/arbejdsmiljøansvarlig