Arbejdstidsbestemte tillæg 01-10-2020 - 01-04-2021 for regionalt ansatte

lø-sø tillæg

§ 11, stk. 3

Udbetales lørdag fra kl. 6 til søndag kl. 24

pr. påbegyndte halve time

(kan udmøntes i afspadsering)

42%

pr. time

17/23 tillæg

§ 11, stk. 3

Kaldes også aftentillæg / Ydes for alle timer mellem 17-23

pr. påbegyndte halve time

29%

pr. time

23/06 tillæg

§ 11, stk. 3

Kaldes også nattillæg / Ydes for alle timer mellem 23-06

pr. påbegyndte halve time

32,5%

pr. time

Overarbejde

§ 12, stk 2

Overarbejdstillæg

pr. påbegyndte halve time (kan udmøntes i afspadsering)

50%

pr. time

Helligdage

§ 11, stk. 3

Ydes for alle timer på søgnehelligdage pr. påbegyndte halve time (kan udmøntes i afspadsering)

 

50%

pr. time

Helligdage

Juleaften

§ 4, stk. 4

Helligdage, som ikke falder på søndage

 

Juleaften for dag-, aften- og blandede vagter

nedskrivning af egen normtimer inden 3 måneder

Eks.:

37 timer pr. uge =>7,4 timer

30 timer pr. uge => 6,0 timer

28 timer pr. uge => 5,6 timer

Særlige dage

§ 9, stk. 1 og 3

Den 1. Maj – er en hel fridag. Grundlovsdag er en almindelig arbejdsdag. For tjeneste på 1. maj honoreres som søndag. Der kan lokalt aftales at det i stedet er Grundlovsdag, der bliver en hel fridag.

50%

 

pr. time

Delt tjeneste

§ 5, stk. 3 (32,16)

 

45,53 kr.

pr. gang

Omlagt tjeneste

§ 6, stk. 3 (29,36)

Omlægning af tjeneste - skal varsles med 1 døgn.

Hvis ikke ydes et tillæg pr. påbegyndte halve time for omlagte timer f.eks. 7-15 omlægges til 12-20= 5 timer

41,56 kr.

pr. time

Omlagt rådighedstjeneste

§ 6, stk. 3 (14,68)

Omlagt rådighedstjeneste med under 1 døgns varsel

20,78 kr.

Pr. time

Manglende varsel af over- og merarbejde

§ 12, stk. 2,6 og § 13, stk. 2 (26,56)

Over/merarbejde skal varsles dagen før - hvis det strækker sig ud over en time

Hvis ikke udbetales et varskotillæg 1. gang

37,60 kr.

pr. gang

Inddraget fridøgn*)

§ 15, stk. 1 / 14, stk. 3

Hvis fridøgn inddrages, erstattes det mistede

fridøgn af en anden frihedsperiode. Tjeneste på inddraget fridøgn honoreres med overarbejdsbetaling for min. 6 timer.

1½ timeløn

pr. time

*) Herudover

§ 15, stk. 2 (429,08)

 

 

Fridøgn inddraget med mindre end 14 dages varsel betales med et engangsbeløb

607,43 kr.

pr. gang