Arbejdstidsbestemte tillæg 01-10-2020 - 01-04-2021 for kommunalt ansatte

Lørdagstillæg

§ 13, stk. 3

Lørdagstillæg

Ydes for lørdage fra 08-24 pr. påbegyndte halve time

(kan udmøntes i afspadsering)

30%

pr. time

17/23 tillæg

§ 13, stk. 3

Kaldes også aftentillæg

Ydes for alle timer mellem 17-23 pr. påbegyndte halve time

 

30%

pr. time

23/06 tillæg

§ 13, stk. 3

Kaldes også nattillæg

Ydes for alle timer mellem 23-06 pr. påbegyndte halve time

 

35%

pr. time

Overarbejde

§ 11, stk. 5 /§ 12, stk. 5

Overarbejdstillæg (kan udmøntes i afspadsering)

50%

pr. time

Søn- og helligdage

§ 13, stk. 3

Ydes for alle timer på søn- og helligdage pr. påbegyndte halve time

Søndagstillæg (kan udmøntes i afspadsering)

Søgne- helligdagstillæg (kan udmøntes i afspadsering)

Juleaften for dag-, aften- og bl.vagter

50%

pr. time

Helligdage/

Juleaften

§ 3, stk. 5

Søn- og helligdage

Juleaften for dag-, aften- og bl.vagter

nedskrivning af egen normtimer inden 3 måneder

Eks.:

37 timer pr. uge =>7,4 timer

30 timer pr. uge => 6,0 timer

28 timer pr. uge => 5,6 timer

Særlige dage

§ 5, stk. 1 og 3

1. Maj, Grundlovsdag og Nytårsaften – alle dage fra kl. 12

pr. påbegyndte halve time

(kan udmøntes i afspadsering)

50%

pr. time

Omlagt rådighedstjeneste

§ 7, stk. 2

Hvis ændringer i planlagt rådighedstjenestes placering foretages med et kortere varsel end 4 døgn, betales der et tillæg pr. omlagt rådighedstime beregnet pr. påbegyndt halve time.

20,04 kr.

pr. time

Manglende varsel af over- og merarbejde

§ 11, stk. 1 /§ 12, stk. 2

Over/merarbejde skal varsles dagen før - hvis det strækker sig ud over 1 time

Hvis ikke udbetales et varskotillæg 1. gang

39,87 kr.

pr. gang

Omlagt tjeneste

§ 7, stk. 1

Omlægning af tjeneste - skal varsles med 4 døgn.

Hvis ikke ydes et tillæg pr. påbegyndte halve time for omlagte timer f.eks. 7-15 omlægges til 12-20= 5 timer

44,07 kr.

pr. time

Delt tjeneste

§ 4, stk. 6

Hvis man arbejder ad 2 gange samme dag, med en pause på 1 time ell. mere

Udbetales for delt tjeneste f.eks. 8-12+15-18

48,27 kr.

pr. gang

Inddraget fridøgn*)

§ 9, stk. 1

Hvis fridøgn inddrages med et kortere varsel end 4 uger ydes betaling for mindst 6 timers overarbejde

(kan udmøntes i afspadsering)

1½ timeløn

pr. time

*) Herudover

§ 9, stk. 2

Fridøgn inddraget med mindre end 14 dages varsel betales med et engangsbeløb

646,37 kr.

pr. gang