Nyt fra sundhed- og servicesektoren

En særlig indsats i løn og arbejdstid

I 2018 mandede afdelingen, og særligt sundheds- og servicesektoren, op med en sagsbehandler med speciale i løntjek.
Løntjek er en kerneopgave for fagforeningen, men også en tids- og ressourcekrævende opgave. Samtidig er det også noget vi lærer utroligt meget af, fordi vi ofte får et indblik i det store dilemma, det er at jonglere med de knappe personaleressourcer til rådighed.  Den læring bruger vi til at drøfte generelle udfordringer i fx arbejdsmiljøet, og jeg særligt til at planlægge uddannelse til tillidsvalgte, så de kan være endnu mere på forkant.

Det bliver også mere åbenbart for os hvor komplicerede arbejdstidsreglerne for døgnområdet er. Faktisk så komplicerede at også ledere og planlæggere kræver ordentlig uddannelse inden opgaven kan varetages. Vagtplaner er ikke venstrehåndsarbejde. Jeg anerkender det er svært stof, men reglerne er til for beskytte jer – medlemmerne.

Lokalløn har også været et særligt indsatsområde i sektoren, som vi arbejder intensivt med udfra lønoplysninger og lokale TR's indgående kendskab til kollegaer. Jeg synes vi er lykkedes med særligt at få bragt kost og service sektorens medlemmer fremad i forhandlinger.

Alt i alt er sektoren i 2019 nået i mål med ca. 1.500.000 kr. til medlemmerne i lokalløn og løntjek, og det er bare en af de få ting du får som medlem af en rigtig fagforening.

Med venlig hilsen
Sektornæstformand Maria Haladyn