FOA vs. Sundhedsreformen

Nyt fra Sundhed- og Servicesektoren

Midt i januar faldt bomben, som vi har ventet på hele efteråret og vinteren – nemlig sundhedsreformen.

Det er bekymrende at der lægges op til at nedlægge regionerne, som i vores øjne vil give et åbenlyst nærdemokratisk underskud, men hvis vi sammenligner sundhedsreformen, som kan ses her og FOA's sundhedsudspil, Sammen om Sundhed, er der nogle lighedspunkter.

Lokalt har vi stor tillid til at de centrale sektorformænd i SOSU og Kost & Service, Torben Hollmann og Pia Nielsen, taler alle faggruppers sag i en kommende reform af sundhedsområdet.