Ny procedure ved telefonhenvendelser

Sagerne er blevet mere komplekse og tager derfor længere tid at behandle. For at styrke sagsbehandlingen har vi indført en vagtordning på telefoniske henvendelser i åbningstiden.

Ordningen varetages af Kim Sommer Andersen, Ina Jørgensen og Christian Leth, og det er en af os, du kommer i kontakt med når du henvender dig telefonisk til Faglig Afdeling. Vi besvarer dine spørgsmål og skriver informationer ned til eventuel videre sagsbehandling.

Vi sørger for at sagen bliver behandlet, enten af os selv eller ved at videregive informationerne til en kollega som derefter overtager sagen.

Hvis du ønsker at tale med en specifik medarbejder, giver vi besked til den pågældende og du bliver ringet op så hurtigt som muligt.

Skal du have kontakt til en af de valgte, foregår det som hidtil – de kan træffes enten i afdelingen eller pr. telefon.