Hvordan er det nu med ferieplanlægning?

I starten af året har I rundt omkring på arbejdspladserne taget hul på ferieplanlægningen.

Hovedferien skal varsles med 3 måneder, og kan afholdes fra 1. maj til 30. september. Således skulle I altså gerne have fået jeres sommerferie varslet senest 1. februar. 

Det er nok ikke helt tilfældet alle steder, og derfor modtager vi for øjeblikket også henvendelser om afvikling af ferie.

 

Ferieaftalen for både kommuner og regioner formulerer sig således:

"Hovedferien af mindst 3 ugers varighed skal gives samlet inden for ferieperioden medmindre andet aftales mellem den ansatte og arbejdsgiveren. 
Den ansatte og arbejdsgiveren kan dog ikke ved aftale fravige, at mindst 2 uger af hovedferien skal gives i sammenhæng."

Og for privat ansatte gælder ferieloven, med næsten samme formulering:

"Arbejdsgiveren fastsætter efter forhandling med lønmodtageren, hvornår ferien skal holdes.mArbejdsgiveren skal under hensyntagen til virksomhedens drift så vidt muligt imødekomme lønmodtagerens ønske om, hvornår ferien skal holdes, herunder lønmodtagerens ønske om, at hovedferien holdes i lønmodtagerens barns skolesommerferie.

Stk. 2. 
Arbejdsgiveren skal så tidligt som muligt meddele lønmodtageren, hvornår ferien skal holdes. Arbejdsgiveren skal give meddelelsen senest 3 måneder før hovedferien begynder, og senest 1 måned før ferien begynder for øvrige feriedage, medmindre særlige omstændigheder hindrer dette."

 

Det betyder altså at ferieplanlægning er noget I skal drøfte på arbejdspladsen, og tage hensyn og være fleksible overfor hinanden.

Hvis det ikke kan lade sig gøre, må vi erkende at planlægning af arbejdstid hører under ledelses-retten, og leder kan og skal planlægge under hensyntagen til virksomhedens drift.