Kontingentsatser 2020

  • Kontingentet for 2020 er ændret til afdeling med den lovbestemte pristalsregulering fra kr. 191,50 til kr. 193,50
  • Gruppeliv og forbund er uændret
  • Medlemsbidraget til A-kassen stiger med kr. 4,00
  • Administrationsbidraget til A-kassen er uændret
  • Efterlønsbidraget stiger med kr. 6,00
  • ATP administrationsbidraget forbliver uændret

Herunder oplistes de mest brugte kontingenter:

  • Fuldtidsforsikret: kr. 873,00 / med efterlønsbidrag: kr. 1.387,00
  • Deltidsforsikret: kr. 704,00 / med efterlønsbidrag: kr. 1.046,00
  • Efterløn Fuldtid: kr. 856,00
  • Efterløn Deltid: kr. 689,00

På elevområdet er et hav af forskellige satser.
Alt afgørende er om det er en samlet uddannelse på over eller under 18 måneder, om man er over eller under 30 år, om man er på elevløn eller voksenelevløn, om man er eller ikke er tilmeldt efterlønsordningen.
Kontingenterne kan her være på Kr. 85,00 – 444,00 – 510,00 – 599,00 – 863,00 – 1.018,00 og 1.377,00.

Er der nogle spørgsmål til kontingenter er i velkommen til at kontakte Mette eller Mogens i medlemsadministrationen.