Hvad kan du bruge TR til - ved tjenstlige samtaler

Hvis man er indkaldt til en tjenstlige samtale, vil man ofte være berørt af situationen, og kan have svært ved at tale sin sag.
Din TR kan være din bisidder og støtte dig i samtalen og kan hjælpe med at varetage dine interesser bedst muligt.

Din TR kan støtte dig i at få forklaret din version, stille opklarende spørgsmål, sørge for samtalen holder sig til dagsordenen og det konkrete i sagen.

Det kan måske være svært i situationen at få sagt og husket det hele, så din TR's rolle er også at holde hovedet koldt og bevare overblikket.

Din TR kan være den der tager noter under mødet og beder om pauser hvis nødvendigt, samt sikre at der ikke sker overtrædelser af de fagretslige regler og aftaler.

Derfor er det en god ide at holde et formøde med din TR inden samtalen.

Arbejdsgiveren skal skrive referat af mødet.
Referatet kan være afgørende i forhold til det videre forløb for dig, afhængigt af omstændighederne, der er gået forud for samtalen.
Din TR kan hjælpe med at sikre at der står dine udsagn i referatet.