Hvad kan du bruge din TR til, når du er sygemeldt?

Tillidsrepræsentanten er en central person, som skal sørge for, at dine rettigheder som sygemeldt bliver overholdt, og at du så vidt muligt føler dig tryg i ansættelsen.

På de fleste arbejdspladser er der aftalt politikker og procedurer for fraværssamtaler i forbindelse med både langvarig, kortvarig og drypvis sygdom.  Du kan vælge at tage tillidsrepræsentanten er med til disse samtaler og denne kan hjælpe med at sikre, at procedurerne bliver overholdt.

Formålet med samtalerne er, at arbejdspladsen viser omsorg for den enkelte og ikke at kontrollere den enkeltes fravær.

Din tillidsrepræsentant kan hjælpe med at der bliver udarbejdet en handleplan der tager udgangspunkt i din situation, og som sikrer dig de bedste muligheder både på kort og på lang sigt.

Hvis der drøftes ændringer i dine ansættelsesvilkår i form af nyt timetal, anden stilling eller evt. fratræden, kan det have store konsekvenser for dig og du bør sammen med din tillidsrepræsentant drøfte og overveje det nøje inden der indgås nogle aftaler.

Der er mange forhold at være opmærksom på, og en aftale skal indgås i tæt samarbejde mellem den pågældende kollega, tillidsrepræsentanten, ledelsen, personaleafdelingen, den faglige organisation og den kommunale sagsbehandler.

Hvis du er i tvivl om hvad du ellers kan bruge din TR til, så følg med i vores kommende nyhedsbreve, hvor vi sætter fokus på et nyt område af tillidsrepræsentantens opgaver.