Hvad kan du bruge din TR til som nyansat?

Som nyansat på en arbejdsplads er det vigtigt at blive taget god imod, dels af sine nye kollegaer, men bestemt også formelt. Papirarbejdet skal være i orden.

Vidste du at der er forhandlingspligt ved alle nyansættelser?

  • Det betyder at din leder og TR har pligt til at forhandle din løn når du bliver ansat.
  • Vi anbefaler at du allerede ved ansættelsessamtalen gør opmærksom på hvis du har et lønkrav. Det kan du f.eks. gøre ved at tage en kopi af din sidste lønseddel med.
  • Lønforhandlingen sker typisk ved at lederen afleverer et lønforslag til din TR, som din TR skal drøfte med dig
  • Vær derfor opmærksom om din TR forsøger at få fat på dig, ellers kontakt vedkommende selv.

 

Vidste du at TR SKAL orienteres om alle ansættelser?

  • Vi anbefaler at TR sidder med i ansættelsesudvalget, så du allerede dér får sat ansigt på din evt. kommende TR.
  • Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse på de offentlige arbejdspladser beskriver at din TR skal holdes bedst muligt orienteret om ansættelser og afskedigelser.
  • Hvis der ikke er en TR med til ansættelsessamtalen, kan du spørge efter kontaktoplysninger på vedkommende.

 

Vidste du at TR kan informere dig om lokale aftaler og retningslinjer, som kan være gavnligt når du er ny?

  • Der kan være lokale aftaler og retningslinjer på den enkelte arbejdsplads, som afdelingen ikke kender til. Det bør du snakke med din TR om.
  • TR kan også udlevere en kopi af din overenskomst og en FOA-kalender.

 

Hvis du er i tvivl om hvad du ellers kan bruge din TR til, så følg med i vores kommende nyhedsbreve, hvor vi sætter fokus på et nyt område af tillidsrepræsentantens opgaver.