Vil du være med til at sætte kursen for FOA Sydfyn?

Så har du muligheden for at få indflydelse i "maskinrummet" ved at stille op til en plads i bestyrelsen.
Det kræver ingen andre forudsætninger end at du har lyst til at være med hvor beslutningerne tages.
Alt det "tekniske" skal vi nok lære dig.

På de ordinære pladser vælges der i år fra:

  • Sundhed- og Servicesektoren
  • Pædagogisk Sektor

Suppleantposterne er åbne for alle, uanset sektor.

Afdelingsbestyrelsen holder møde 6-10 gange årligt og behandler sager om blandt andet:

  • Strategi for FOA Sydfyn
  • Medlemsorganisering
  • Afdelingens budget
  • Kontingent
  • Ansøgninger om økonomisk støtte
  • Politiske fokusområder

Møderne foregår i dagtimerne (typisk 8-15) og din arbejdsplads bliver kompenseret økonomisk for den tid, du bruger på bestyrelsesarbejdet.

Hvis det lyder som noget for dig, skal du blot møde op:

På afdelingsgeneralforsamlingen den 18. marts 2020 på Hotel Faaborg Fjord

...og melde dig som kandidat under punktet "valg til bestyrelsen".
Du vil i forbindelse med valget blive bedt om at give en kort præsentation af dig selv, og herefter vil der være afstemning om pladserne.

 

Vel mødt!