Selvhjulpne børn kan forebygge smerte hos pædagogisk personale

Arbejdstilsynet har lavet ny kampagne

 

Selvhjulpne børn kan forebygge smerter hos pædagogisk personale

 

Til min store glæde har Arbejdstilsynet sat fokus på dårlige arbejdsstillinger etc. i dagtilbud.
En ny kampagne peger på 6 gode vaner hos børn, forældre og medarbejdere, som kan være med til at reducere smerter og forebygge arbejdsskader.

Hverdagen med børn byder på rigtig mange løft, vrid og dårlige arbejdsstillinger. Fx når børnene skal have tøj på, op i barnevognen eller der skal ryddes op på gulvet.

Det er en del af forklaringen på, at 4 ud af 10 medarbejdere i dagtilbud for børn under 6 år oplever smerter på deres arbejde flere gange ugentligt.

Børn kan selv og vil selv

Men hverdagen behøver ikke at se sådan ud. Smerter og arbejdsskader kan forebygges ved at lade børnene gøre flere ting selv. En ny kampagne sætter derfor fokus på 6 gode vaner, hvor børnene kan selv:

  • Tage tøj af og på
  • Rydde legetøj op, når legen er færdig
  • Kravle op på puslebordet
  • Kravle op i barnevognen/krybben
  • Dække bord og hælde op
  • Gå ind på stuen om morgenen, så medarbejderne kan tage imod barnet uden at løfte.

Når børnene kan klare flere ting selv, bliver medarbejderne skånet mod smerter og arbejdsskader. Samtidig giver det børnene selvtillid, når de kan selv, og det øger motivationen for at lære mere. På denne måde går pædagogik og arbejdsmiljø hånd i hånd.

Arbejdstilsynet og BFA Velfærd og Offentlig administration er gået sammen om kampagnen, der under overskriften ”Kan selv – vil selv” opfordrer til, at både det pædagogiske personale og forældrene er med til at forbedre arbejdsmiljøet i dagtilbuddene ved at gøre børn mere selvhjulpne.

Forældrene kan hjælpe 

Mange dagtilbud har allerede i dag stor fokus på selvhjulpenhed som en del af det pædagogiske arbejde. Alligevel oplever Arbejdstilsynets tilsynsførende ofte, at det kan være svært at følge de gode hensigter i hverdagen.

Derfor har parterne bag kampagnen udviklet en række materialer, der er henvendt til både medarbejdere og forældre, fx korte film, plakater og en pjece til forældrene. Forældrene spiller nemlig også en vigtig rolle, og pjecen skal sikre, at forældrene bakker op om de ting, der sker i dagtilbuddet.

 

Læs mere på Arbejdstilsynet

Læs mere på Arbejdsmiljøweb

Det er link til sider, hvor der kan hentes materiale.
 

Fakta

6 ud af 10 medarbejdere i dagtilbud for børn under 6 år vurderer, at de løfter og bærer i mindst ¼ af deres arbejdstid. Når medarbejdere i dagtilbud anmelder muskel- og skeletsygdomme som arbejdsskader, så har de fleste været udsat for at løfte og bære.

Kilde: Arbejdstilsynets nyhedsbrev

 

Dorthe Jørgensen
Pædagogisk sektorformand/arbejdsmiljøansvarlig