OK 18 og den kommende konflikt

Leder, til FOA Sydfyns nyhedsbrev marts 2018

OK 18 og konflikten fylder meget

Tak for dejligt stort fremmøde på afdelingens generalforsamling d. 14. marts. Der var næsten 170 deltagere.
Der blev valgt ”nye” bestyrelsesmedlemmer. Det er i situationstegn, fordi alle nyvalgte tidligere har deltaget i bestyrelsesarbejdet og flere blev også genvalgt.
Jeg glæder mig til at fortsætte / genoptage samarbejdet og vil samtidig takke Winni for et stort og mangeårigt fagligt arbejde for afdelingen. Du ønskes held og lykke med din uddannelse.

Præsentation af den nye afdelingsbestyrelse her.

OK 18 og konflikten fylder rigtig meget i afdelingen, vi deltager i møder, svarer på spørgsmål osv. osv.  
Når I læser dette, tænker jeg, vi er i fuld gang med at hjælpe TR og arbejdsgivere med at lave nødberedskabsplaner.  
Der skal indgås en central rammeaftale, før vi i afdelingerne kan komme ud på arbejdspladserne og gå i gang. Det tilstræbes at nødberedskaberne er så godt som ens uanset arbejdspladsen er på Fyn, i Jylland eller på den anden side af Storebælt. Derfor afventer vi den centrale aftale.

Alle fagforeningerne er gået sammen og har inviteret deres TR til stormøde i Fredericia d. 22. marts og fra Sydfyn deltager ca. 70 tillidsvalgte.
Det bliver  spændende hvilke aktiviteter vi sammen kan finde ud af at få iværksat, når konflikten går i gang. I alt skal der være inviteret op mod 10.000  tillidsvalgte.
På Sydfyn har Louise taget initiativ til en møderække i FOA - også på tværs af organisationerne, så vi kan blive rigtig synlige når og hvis konflikten træder i kraft.

Det bedste vil selvfølgelig være, hvis der kan indgås et forlig via Forligskvinden, som alle parter kan gå ind for. 
Hverken arbejdsgiver, arbejdstager (os ansatte) eller samfundet er tjent med en storkonflikt. Bliver det nødvendigt er vi dog klar, så GOD KAMP og vi ses til diverse events.

Eller til 1. maj møder, det er jo også snart tiden. Der er bl.a. møde i FOA Sydfyn
kl. 9.30 - se under arrangementer.

Med venlig hilsen

Susan Bøg Nielsen
afdelingsformand