Kommende Konflikt, - ofte stillede spørgsmål og svar...

Ofte stillede spørgsmål og svar 

Vi får i øjeblikket, og forståeligt, mange henvendelser vedrørende OK18 og eventuel konflikt. Vi har forsøgt at samle de mest gængse spørgsmål og svar her:

Hvad må arbejdsgiver spørge om:

din arbejdsgiver må egentlig gerne spørge dig om og hvilken fagforening du er medlem af, men du har ikke pligt til at svare. Vi er bekendt med at mange arbejdsgivere har sendt et brev til medarbejderne i e-boks, og det er vigtigt at forstå at du kun bør svare på dette hvis du ikke er medlem af den overenskomsbærende organisation på dit arbejdsområde.

 

Hvem skal strejke og hvornår:
FOA Sydfyn har i samarbejde med tillidsrepræsentanter udtaget SOSU-personale til strejke på følgende arbejdssteder:
- Bakkegården Rehabiliteringscenter, Faaborg-Midtfyn
- Rehabiliteringsgruppe Ringe, Faaborg-Midtfyn
- Hjemmeplejen Tullebølle-Rudkøbing, Langeland
- Hjemmeplejen Rudkøbing-Centrum, Langeland
- Sektion Hømarken, Svendborg
- Sektion Thurøhus, Svendborg
- Afd. A+O+NR, Svendborg Sygehus

Medmindre strejken udsættes starter den ved døgnets begyndelse d.4/4.

 

Hvem er lockoutet og hvornår:
Kommunernes landsforening har varslet lockout til 3 af FOA’s 4 sektorer, nemlig pædagogisk, kost&service samt teknik&service. Det betyder altså hvis du er kommunalt ansat, på en af disse overenskomster er du som udgangspunkt lockoutet fra døgnets begyndelse d.10/4.
Varslet indeholder dog en lang række undtagelser, kontakt derfor din tillidsrepræsentant eller afdelingen for at få præcist svar hvis du er i tvivl.
Danske regioner har varslet lockout på hele Odense Universitetshospital, herunder Svendborg og Ærø Sygehus, undtaget herfra er ansatte på psykiatriske afdelinger.

 

Hvem er Mette Christensen og hvad kan hun:
Mette Christensen er den uvildige forligsmand, som lige nu forsøger at mægle mellem parterne i overenskomstforhandlingerne.
Mette kan fra 31/3 udsætte konflikten første gang i 14 dage, hvis der stadig er reelle forhandlingsmuligheder, og anden gang i 14 dage hvis en konflikt vil have vidtrækkende samfundsmæssig betydning. En konflikt kan iværksættes på 5.dagen efter Mette har erklæret forhandlingerne for afsluttede.

 

Jeg er langtidssyg, hvad gør jeg:
Vi tidligere vejledt i at man skulle henvende sig til Udbetaling Danmark, det har vist sig at være en teknisk fejl. Såfremt du er syg forud for og under konflikten, skal du på 1.konfliktdag henvende dig til din hjemkommunes sygedagpengekontor.

 

Jeg skal på ferie, må jeg det:
Såfremt din ferie påbegyndes inden, eller senest samtidig med, konfliktens start – altså senest 4/4 kl.00 for strejkeramte og 10/4 kl.00 for lockoutramte, kan ferien afholdes uden hindring. Men du kan ikke påbegynde ferie under konflikten. Hvis din arbejdsplads ikke på nogen måde er omfattet af konflikt, forløber alt som det plejer.

 

Hvorfor har I ikke lavet nødberedskab endnu:
For at sikre at nødberedskabet ikke er forskelligt fra kommune til kommune og fra sygehus til sygehus, skal vi forhandle udfra en central rammeaftale. Den aftale foreligger endnu ikke, men vi har ryddet kalendrene og er klar så snart aftalen også er det.

 

Hvordan kan jeg være med:
FOA Sydfyn arrangerer og koordinerer en masse aktiviteter og demonstrationer under konflikten, og vi regner med, at du er med så meget du kan.
Hold dig orienteret: