Almindelig sund fornuft er ikke længere nok...

 

Kære medlem af FOA Sydfyn

 

Jeg ønsker dig en fortsat GOD SOMMER.
Når du læser disse linjer, holder jeg ferie.

 

Det har været en begivenhedsrigt forår, hvor OK18 heldigvis gik i orden til sidst.
Vi fik dog vist, at i FOA Sydfyn var vi klar, der var forhandlet nødberedskab alle steder, vi havde aftaler om registreringssteder for de strejkende osv.
Heldigvis blev det ikke nødvendigt--- men klar var vi.

 

Samtidig skulle persondataforordningen implementeres, hold fast et stort arbejde.
Vores måde at omgås personfølsomme oplysninger har ikke været lemfældige, men der er alligevel blevet ryddet op, lagt i 360 (vores elektroniske arkiv), skrevet procedurer osv.
Hver eneste gang vi sagsbehandler, er det jo personfølsomt, og låste yderdøre og almindelig sund fornuft er ikke længere nok, så det kræver ekstra omhyggelighed ikke at bryde reglerne.

Persondataforordningen gælder for alle, også når vi udveksler oplysninger med det enkelte medlem, med de tillidsvalgte osv.
Så blot en opfordring til at I sender til sydfyn@foa.dk, når der er personfølsomme oplysninger i mailen (og afsender skal også være fra Sikker post- adresse).

 

Når ferien er forbi, og det forhåbentlig er blevet lidt køligere, venter alle efterårets opgaver.
Jeg glæder mig allerede for - ” jeg holder nu mest af hverdagen” -  (citat Dan Turell).
Håber du har det ligeså.

 

Susan Bøg Nielsen
afdelingsformand