OK 18, I Danmark er det uhørt at lovgive på overenskomstområdet - Vi vil forhandle...

Leder af Susan Bøg

Leder til Nyhedsbrev oktober 2017

Nu hvor det officielt er blevet efterår, starter sæsonen for sektorårsmøder. Er du interesseret i at følge afdelingen mere fagspecifikt så meld dig endelig til - Her.

På området for tillidsvalgte, er vi ca. halvvejs med kompetenceafklaring og aftale med den enkelte om opgavefordeling. Det skal gerne gøre det mere gennemskueligt for den enkelte, hvor TR / AMR er opgaveløser, og hvor det er afdelingen, der træder til.
Der er lige meldt datoer ud for de som var forhindrede i første ombæring.

Alle afdelingens krav til OK18 er sendt til Forbundet og behandles senere i denne uge bl.a. i Hovedbestyrelse før de videresendes. Nyeste udmelding er at den samlede fagbevægelse IKKE møder til forhandling før der er en forhandlingsløsning på den arbejdstidsaftale for lærere og undervisere, som Folketinget vedtog i 2013.
I Danmark er det bare uhørt at lovgive på overenskomstområder, her er det arbejdsgivere og faglige organisationer, som forhandler sig frem til en løsning.

Følg sagen i pressen.

Datoer for julemiddage og juletræsfester er nu på hjemmesiden og man kan begynde at tilmelde sig.
Der er mange muligheder for at møde både nuværende og tidligere kolleger, så


Vi ses


med venlig hilsen

Susan Bøg
afdelingsformand.