Vi går et aktivt efterår i møde, af Susan Bøg

 

En regnfuld sommer er gået og kollegerne er snart tilbage fra ferie.

I Fagforeningen har vi taget hul på et aktivitetsfyldt efterår: Sektorerne har snart Årsmøder, af social karakter har der været/ kommer snart sejltur med Helge, biograftur og tur til København.

Den årlig medlemstur i foråret er også under planlægning, men for at du, som medlem, må få disse tilbud sammen med / i Nyhedsbrevet sendt direkte til dig, skal man hver især have givet samtykke.

Det er ikke os i FOA, som opfinder ekstra bureaukrati, men tilbud om arrangementer, hvor man skal betale for deltagelse (altså også juletræsfester o. lig.) tæller som reklame og så skal man have mulighed for at sige ja eller nej. Det er ikke svært og hurtigt gjort.

Vil du gerne fortsætte med at have disse tilbud ?

Tryk på nedenstående: 

Kommercielt samtykke


Det bliver også her i sensommeren alle TR og AMR tilbydes kompetenceafklaring, 8 datoer er fastlagt. Det skal til for at I på arbejdspladserne kan få den rette hjælp, ved at jeres tillidsvalgte er bedst muligt klædt på til at hjælpe netop jeres arbejdsplads. Der er så mange forskellige FOA arbejdspladser, så forskellige udfordringer selvom arbejdspladserne synes ”ens”, at det er nødvendigt med personlig tilretning af uddannelsestilbud.

FOA Forbundet og dermed også os her på Sydfyn har fokus på Velfærden, alt det vi hjælper hinanden med som samfund og betingelserne for at udføre opgaverne, altså arbejdsmiljøet.

Følg med på hjemmesider, FOA bladet, Facebook og i pressen.

Det er utroligt vigtigt for os som borgere, personale og pårørende at vores samfund er velfungerende, så støt op når der kommer tiltag.

 

Hilsen fra

Susan Bøg, afdelingsformand