Efter- og videreuddannelse

Efter- og videreuddannelse

Social- og Sundhedsskolen Fyn
Vestre Stationsvej 8-10
5000 Odense C
tilbyder en bred vifte af efter- og videreuddannelse på social- og sundhedsområdet og på det pædagogiske område.

 

Henvendelse angående kurserne
og tilmelding
skal ske til
SOSU Fyn
sosufyn@sosufyn.dk
eller på tlf. 63 10 27 00

 

Social- og sundhedssektoren udbyder blandt andet:

 

Medvirken ved lægemiddelbrug

 

Dokumentation og evaluering af pæd/ sosu arbejde 

 

Arbejdet med sindslidende med misbrug 

Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje mv.

 

Neuropædagogik 

Inkontinens - opsporing og medvirken til pleje

 

Rehabilitering som arbejdsform

Personer med demens - aktiviteter og livskvalitet

 

 

Pædagogisk sektor udbyder blandt andet: 

  

Arbejdet med personer med autismespekter tilstande 

 

Arbejdet med plejebørn i puberteten

Forebyggende arbejde for og med udsatte unge 

Arbejdet med sårbare børn og unge 

 

Konflikthåndtering

 

Samspil og relationer i pædagogisk arbejde

 

Mennesker med udviklings - og adfærdsforstyrrelser

 

Leg og læring med digitale medier

 

Opsporing af selvskadende adfærd:

 

Støtte ved selvskadende adfærd 

 

Sårbare børn og unge

Understøttende undervisning i folkeskolen 

Pædagogisk arbejde i SFO

 

Pædagogmedhjælperen i daginstitution