Sektornæstformand Jette Hammer om Overenskomstkrav på det private område

Virksomheden MI-VI-REN – overenskomstdækning

FOA Sydfyn er blevet bekendt med MI-VI REN, er blevet godkendt til den praktiske del i fritvalgsordningen i Faaborg-Midtfyn, Nyborg og Svendborg kommuner
endvidere er MI-VI REN også godkendt til pleje og omsorg i Faaborg-Midtfyns kommune.

 

I den forbindelse har FOA Sydfyn været i kontakt med MI-VI REN for at få tegnet en overenskomst. Dette er ikke lykkedes endnu, men FOA har en aftale med MI-VI REN, når de er kommet godt i gang vil FOA tage kontakt til MI-VI REN igen for at få tegnet en overenskomst på området

Dem af jer som ønsker at arbejde ved MI-VI REN bør henvende sig i FOA Sydfyn inden, så vi kan få en drøftelse af løn- og arbejdsvilkår samt pension.

 

Overenskomstkrav på det private område

Kommende urafstemning OK 17

I forbindelse med den kommende urafstemning vedr. OK 17 opfordres I om at huske at opdatere jeres medlemsprofil med både mailadresse og tlf.nr., så vi har de
korrekte oplysninger i forbindelse med udsendelse af afstemningsmateriale.

 

Lokal indsamles der krav

I privat ansatte bør overveje jeres ønsker for den kommende overenskomst. Afdelingen tager imod overenskomstkrav fra Jer på mail. Vi udsender i løbet af september spørgeskema herom til de medlemmer, der er registreret som værende ansat i privat regi.
Udsendelsen sker pr. mail.

 

Jette Hammer
Sundhed og Servicesektornæstformand