Susan Bøg Nielsen, om valget i Sundhed og servicesektoren

Leder til nyhedsbrev,
af formand Susan Bøg Nielsen

Dette nyhedsbrev er nok mest for Sundhed og servicesektoren, da hovedvægten er lagt på præsentationen af de opstillede kandidater i henholdsvis formands- og næstformandsvalget den 20. september.

De, som vælges, har dog også stor betydning for hele afdelingen, idet de valgte personer indgår i den daglige ledelse.

Derfor sendes nyhedsbrevet ud til alle medlemmer, så alle kan følge med i hvem, som stiller sig til rådighed.

Kirsten Dybro har gennem 15 år lagt et kæmpe arbejde i afdelingen og hendes indsats vil blive savnet. Heldigvis har Kirsten sagt ja til at være ansat i en periode, da der lige nu er en stor opgave, der skal løses.

Held og lykke til de opstillede kandidater, og jeg glæder mig til samarbejdet.