Forandringer i FOA Sydfyn, af Susan Bøg

Så kom efteråret, stort omslag i vejret lige på en gang.

I FOA Huset er der også sket store ændringer. D. 20. september var der årsmøde i Sundhed og service sektoren. Her blev der valgt både ny formand, Louise Brandstrup Kristiansen, i stedet for Kirsten Dybro, (da hun har haft fødselsdag og ikke længere med de nuværende love kan fortsætte på en valgt post) og ny sektornæstformand Maria Haladyn. Maria overtager efter Jette Hammer.

Louise og Maria startede i Møllergade d. 3. oktober og samme dag overgik Kirsten til en ansat stilling, hvor hun bl.a. vil have hovedansvaret for den kommende store forhandlingsopgave i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Jette er fratrådt og ønskes al mulig held og lykke fremover. Jeg er helt sikkert ikke den eneste, som vil savne Jette, hendes humor og måde at tilgå opgaverne på.

At der vælges to nye i sundheds og service sektoren er vigtigt for alle medlemmer, da vi internt i afdelingen skal have fordelt ansvarsområderne på ny. Det vil ske på et møde i uge 41.

Hvis du som medlem har spørgsmål, sag eller lign. Vil det IKKE få konsekvens for opgaveløsningen. Måske får du en ny sagsbehandler, men alle i FOA Huset, vil hjælpes ad med at alle betjenes med samme kvalitet som før nyvalgene.

Stort velkommen til både Louise og Maria, glæder mig rigtig meget til samarbejdet.

 

Af andre større opgaver i nær fremtid er FOA kongres, der foregår i Århus midt i november. Her skal bl.a. vedtages en ny strategi for løsning af kerneopgaverne og hvad du som medlem altid vil kunne få hjælp til.

Måske har du selv givet input til udarbejdelsen?

Der har været afholdt i alt 5 møder rundt i landet heraf et på Bryghuset i Svendborg, hvor medlemmerne har kunnet give kommentarer og ideer. Det har ligeledes været muligt via Facebook.

Spændende, hvad Kongressen når frem til.

Man kan følge både forarbejdet og selve Kongressen på Foa.dk.

 

Vi har i afdelingen for tiden mange henvendelser om dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det er ikke i orden at arbejdsmiljøet er dårligt hverken det fysiske eller det psykiske. Det er ledelsens ansvar at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, derudover har vi alle et ansvar for egen ageren

 

SÅ VÆR OPMÆRKSOMME OG PAS GODT PÅ HINANDEN

 

af
Susan Bøg