Har du fået en arbejdsskade? af socialrådgiver Anders Bo Callesen

Der er sket en ændring af måden arbejdsskader bliver behandlet på

Der er sket en ændring af måden arbejdsskader bliver behandlet på

Der faldt for nylig en Højesteretsdom, der desværre ikke faldt ud til fordel for dem, der i fremtiden pådrager sig en arbejdsskade.

Kommer man ud for en pludselig arbejdsskade, er det vigtigt at sikre sig, om der er vidner til hændelse og få noteret deres navne.
Gøre sin leder opmærksom på, at man er kommet til skade, og hvordan arbejdsskaden er sket.
Skal en arbejdsskade senere udmønte sig i en eller anden form for erstatning, er det vigtigt, at der er lægelige oplysninger, som underbygger at der har fundet en arbejdsskade sted.
Det er vigtigt, at der straks søges læge efter en arbejdsskade, og at lægen gøres opmærksom på at man er der som følge af en arbejdsskade.

Vi ser desværre eksempler på, at der godt nok er søgt læge efter en arbejdsskade, men at der sker for mange dage efter skaden er sket. Samt at lægen ikke er helt opmærksom på, at det er en arbejdsskade det handler om og derfor ikke får det noteret korrekt i journalen.
Vi ser, at der stort set bliver klaget fra modparten over alle afgørelser hvor et medlem står til at skulle have en erstatning for en arbejdsskade.
Et af klagepunkterne er, at når der ikke umiddelbart efter arbejdsskaden er søgt læge, så er der ikke nogen skade sket.

Vores medlemmer er jo ofte nogle halv hårde hunde, som efter en arbejdsskade, lige strækker den med at sygemelde sig eller gå til læge.
Det kunne jo være det ikke var så slemt…. Dette vidner om at man ikke er "sart", men det lønner sig ikke, hvis det senere viser sig at man rent faktisk er kommet alvorligt til skade og først søger læge noget tid efter selv arbejdsskaden.

 

Kommer du ud for en arbejdsskade

Husk:

  • er der vidner?
  • søg evt. straks læge
  • kontakt leder/arbejdsgiver

Kontakt leder for at forklare, hvad der er sket og sikre dig at leder noterer, der er sket en arbejdsskade og at sagen bliver anmeldt korrekt.

Mange kommuner er i dag selvforsikrede mht. arbejdsskader, og er derfor ikke altid lige hurtige eller villige til at få sagerne sendt til vurdering hos Arbejdsskadestyrelsen.

Man har selv pligt til at følge op på ens arbejdsskadesag, og sørger for at den bliver sendt til vurdering hos Arbejdsskadestyrelsen, hvis man mener at skaden er af en sådan karakter, at der skal udbetales erstatning.
Forsikringskontorerne foretager sig nogle gange ikke noget, før man selv henvender sig. Forsikringskontorerne kan ikke udregne erstatning, det er kun Arbejdsskadestyrelsen der kan det i arbejdsskadesager.
Så selv om man godt kan tænke at ens arbejdsskadesag bliver behandlet når den ligger på forsikringskontoret, er dette ofte ikke tilfældet.


Er der tale om sager, som omhandler vold på arbejdspladsen?

Det er igen vigtigt at få sagt det til leder/arbejdsgiver, søge læge og få det anmeldt til politiet.

Vi oplever desværre mange medlemmer, som kommer med en sag, hvor de er blevet slået eller udsat for anden vold på arbejdspladsen. Hvor de så har fået at vide, at den slags må man bare finde sig i, og der er ingen grund til at melde det til politiet, da den som har udøvet volden alligevel ikke kan straffes.
Ligegyldigt om den udøvende part kan straffes eller ej skal vold meldes til politiet.

Det kan som oftest være at der ikke kan rejses en sag, men derfor er det overordentligt vigtigt at det bliver meldt alligevel, da dette kan få stor betydning i en evt. kommende retssag.
Mange beboere på diverse plejecentre har faktisk en forsikring, som man kan komme efter som forurettet.
Disse sager ender som oftest i Retten, da forsikringerne helst ikke vil erkende deres ansvar.

- Så er det at FOA har dygtige og kompetente folk som kan hjælpe gennem disse sager.
Sagerne kan oftest også trække ud i flere år, men det er her vi som FOA kan gøre en forskel og sørge for at sagerne ikke trækker længere ud end højst nødvendigt.

Kommer I ud for en arbejdsskade og er i tvivl om hvordan det håndteres, kan i evt. gå til jeres tillidsrepræsentant. Er det ikke nok er afdelingen som altid behjælpelig med at få styr på det.

Kontakt i FOA Sydfyn ang. arbejdsskadesager: Dorthe Jørgensen, Louise Christophersen eller Anders Callesen.
Vi kan svare på det meste, ellers finder vi ud af det. 

På det sociale område oplever vi pt. at mange får tilkendt ressource forløb i flere år

Men at der ikke sker nogen former for afklaring i forløbet.
Det virker som om kommunerne bruger ressource forløb, som en parkeringsplads på så lav ydelse som muligt.
Vi oplever, at sager som egentligt burde være til at afgøre for kommunerne, ikke bliver det, da der er en eller anden ubetydelighed som lige skal afklares over flere år før der igen kan tages stilling i sagen.
Det er vigtigt at man selv er meget vedholdende, hvis man har en sygesag hos en kommune.

Bliv ved med at kontakte sagsbehandler om hvordan sagen står, og hvad der skal ske i sagen, og hvad det skal ende med.
Førtidspension er næsten umuligt at få tilkendt, vi oplever dog heldigvis en lille bedring ifh. til at nogen bliver godkendt til fleksjob.

Kommer du til at gå sygemeldt, er det vigtigt at du kontakter FOA så tidligt i forløbet som muligt, hvis du ønsker hjælp. Det er mere end svært, at gøre noget arbejde i sygedagpenge sager, med tilbagevirkende kraft.

Kontakt i FOA Sydfyn vedr. sociale sager: Dorthe Jørgensen eller Anders Callesen

Læs mere her.

Med venlig hilsen
Anders Bo Callesen,
socialrådgiver