Vold og trusler er blevet hverdag

Vold og trusler er desværre en del af vores medlemmers arbejde

  

Har du i forbindelse med dit arbejde været udsat for en overtrædelse af straffeloven er der lavet en vejledning om offererstatning.

Denne vejledning er til skadelidte, og skadelidte skal anmelde episoden til politiet inden 72 timer (det er kun politiet, som kan afgøre om der er sket en overtrædelse af straffeloven). Anmeldelsen kan foregå ved personligt fremmøde, pr. mail eller ved en telefonopringning. Nogle politikredse har nogle pop-up skemaer som kan bruges til anmeldelse. Vores anbefaling er, ikke at bruge dem; men gøre som skrevet tidligere.

Der er undtagelse for anmeldelse, og det er, hvis der er pædagogiske hensyn som gør sig gældende. I den situation skal du skadelidt sammen med din leder beskrive de pædagogiske hensyn. Du skal få en kopi af beskrivelsen og gemme dem. Bliver du på et tidspunkt syg på grund af episoderne, skal det anmeldes til Erstatningsnævnet. Dette foregår via den lokale politikreds.

Læs om FOAs holdning til håndtering af vold på arbejdspladsen.

Dorthe Jørgensen
Arbejdsmiljøansvarlig/pædagogisk sektorformand