Susan Bøg: Det er tid til at gøre status over første halvår

Leder, juni 2016 

Først en stor tak for samværet til stormødet d. 9. juni i Odense, hvor FOA havde samlet ca. 1900 tillidsvalgte fra hele Danmark. Her var bl.a. indlæg fra sociolog Rasmus Willig om hvordan man mange steder møder ansatte med forskellige udsagn ofte af negativ karakter, hvis medarbejderen forsøger at drøfte ” vi plejer at…, men vil det være en god ide i stedet at…”. Det gav anledning til eftertanke, prøv at Google ham og læs selv.

Alle blev sat i grupper, hvor man skulle se hvordan man på egen arbejdsplads får gjort opmærksom på, hvis man er ved at have spændt buen til bristepunktet. Det bliver interessant at følge med i ,hvilke tiltag der planlægges og gennemføres. Har du og/ eller din tillidsvalgte på arbejdspladsen en god ide, hjælper afdelingen gerne med ”finpudsning”. 

Nu hvor alle så småt er på vej på sommerferie, er antallet af medlemshenvendelser også dalende. Det giver så tid til at gøre status over indsatserne i første halvår, hvor bl.a. samarbejdet med og på sosu skolen er nytænkt. Vi har fået endnu bedre kontakt med eleverne på trods af at skolen er flyttet ud på A.P. Møllers vej. Det er dejligt at opleve.

FOA Sydfyn har fået besøg på arbejdspladserne sat i nyt system, så vi gerne skal komme ud af kontorerne jævnt hen over året og ikke kun en uge som kampagne.

Foreløbig er der positive tilbagemeldinger. Vil du/I gerne vi kommer på din/ jeres arbejdsplads, så ring eller skriv, hvad du/I gerne vil snakke om og vi finder den som ved mest om emnet og får aftalt et besøg.

Der er arbejdet med mange andre ting eks. et projekt på 4 plejecentre hvor TR, AMR og lederen deltager sammen og arbejder med arbejdsmiljø, det bliver rigtig spændende at se hvor man ender.

Til slut vil jeg ønske alle en god sommer, hvor man får mulighed for at lade batterierne op og kan vende tilbage til hverdagen fuld af gå på mod.

 

Med venlig hilsen

Susan Bøg Nielsen
afdelingsformand