Fleksydelse og fleksjob

Fleksydelse og fleksjob

Når du er ansat i et fleksjob har du måske indbetalt til fleksydelse (efterløn for ansatte i fleksjob).
www.borger.dk er en beskrivelse af, hvordan du skal forholde dig.

Omkring tre måneder før du når fleksydelsesalderen, får du et brev fra Udbetaling Danmark. Her står der, hvordan du søger om fleksydelse.

Der står også hvor meget, du maks. kan få i fleksydelse.

På siden står også, at din fleksydelse bliver nedsat, hvis du har pensionsordninger. Det gælder uanset om pensionsordningen:

  • Udbetales samtidig med fleksydelsen eller på et senere tidspunkt

  • Er oprettet privat eller via en arbejdsgiver

Må du holde ferie, mens du får fleksydelse:

Ja, det må du. Udbetaling Danmark beregner et fradrag i fleksydelsen, hvis du:

  • Holder ferie med løn

  • Holder ferie med feriegodtgørelse

  • Får udbetalt feriepenge uden at holde ferie i fleksydelsesperioden, eller op til tre måneder før du starter på fleksydelse.

Hvad har du pligt til, mens du får fleksydelse?

Mens du får fleksydelse, skal du betale fleksydelsesbidrag. I fleksydelsesperioden ahr du desuden pligt til at oplyse Udbetaling Danmark om ændringer, der kan have betydning for din ret til fleksydelse.

Du har også oplysningspligt og skal give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for din fleksydelse.

Kilde: www.borger.dk

 

Dorthe Jørgensen
Pædagogisk sektorformand/arbejdsmiljøansvarlig