Nyt fra Sundhed og servicesektoren

Nyt fra sundhed og servicesektoren

 

Nu er vi i sektoren ved at være kommet på plads og vi har fordelt ansvarsområder og kommuner mellem os.

Louise er ansvarlig for:
- Faaborg-midtfyn kommune
- Langeland kommune
- Medlemsorganisering
- Private arbejdsgivere
- Regionen inden for social og sundhedsområdet

Maria er ansvarlig for:
- Kost og service området herunder regionen
- Svendborg kommune
- Ærø kommune
- Elevarbejdet
- Ungdomsarbejdet


Vi har været til årsmøde og kongres i Århus – En spændende uge, hvor psykiatrien og arbejdsmiljø var to store emner.
Arbejdsmiljøet er også noget, der fylder meget i sektoren – Vi har mange henvendelser fra medlemmer, der fortæller om dårligt arbejdsmiljø og andre udfordringer på arbejdspladsen.
Vi vil i afdelingen prøve at få lavet en oversigt over de henvendelser vi får i forhold til dårligt arbejdsmiljø, så vi får et overblik over om det kun er på enkelte arbejdspladser at arbejdsmiljøet er usundt, eller der er tale om et generelt problem.

Vi vil gerne ønske alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.

Sektorformand Louise B. Kristiansen
Sektornæstformand Maria S. Haladyn