Udsættes du for vold på arbejdspladsen?

Er der en voldspolitik på din arbejdsplads?

Udsættes du for vold på din arbejdsplads?

Mange af jer udsættes for vold på arbejdspladsen.
Skal man finde sig i vold? – nej, det skal man ikke. Der er forhåbentlig en voldspolitik på din arbejdsplads; men ikke alle voldspolitikker siger, at vold skal anmeldes til politiet.

Skal volden anmeldes til politiet? – ja, det skal det, hvis du vil gøre dig forhåbning om at få erstatning fra erstatningsnævnet.

Mange borgere har ikke en ansvarsforsikring, som dækker dem ind, og derfor har vi erstatningsnævnet, som kan gå ind i en sag, og udbetale erstatning.
Der er sket en praksisændring i nævnet, så derfor er det vigtigt at melde voldssagen til politiet, inden der er gået 72 timer. Man får ikke nogen erstatning, hvis det ikke er anmeldt.
Politiet vil måske sige, at det ikke er et politianliggende; men politiet har forpligtigelsen til at konstatere, om der foreligger en straffelovsovertrædelse.
Vil politiet ikke tage sig af dette, så få et udskrift af døgnrapporten og kom ned i afdelingen med den, så sender vi den videre til Forbundet, som henvender sig videre i systemet.

HUSK ALLE FORMER FOR VOLD SKAL ANMELDES TIL POLITIET.

Læs mere her.

 

Med venlig hilsen

Dorthe Jørgensen, arbejdsmiløansvarlig