Kandidat til afdelingsformand, Susan Bøg Nielsen

Jeg hedder Susan Bøg Nielsen og er fungerende formand og næstformand i FOA Sydfyn.
Næstformand har jeg været siden april 2006.

Jeg er opskolet social og sundhedsassistent (1999) og har arbejdet i både hjemmepleje og på plejecenter og kortvarigt afløst på Rudkøbing Sygehus. Jeg blev tillidsrepræsentant i 2002.

I afdelingen har jeg bl.a. arbejdet med organisering, uddannelse af tillidsvalgte, ungdomsudvalget og arbejdsmarkedspolitik. Jeg har ligeledes gennem alle årene været suppleant i FOA s hovedbestyrelse og deltaget der, når der var ferie eller andet fravær.

Det sidste år, har jeg deltaget som ordinært medlem og været med til at vedtage de ting, der skal arbejdes videre med i afdelingerne rundt om i hele landet og selvfølgelig også på Sydfyn. Noget af det seneste har været Ulighed indsatsen, hvor vi lokalt har afholdt et medlemsmøde i februar, med deltagelse af medlemmer, lokalpolitikkere og 2 folketingskandidater.

Det mest aktuelle er selvfølgelig OK15, hvor vi er i fuld gang med afstemningsprocessen og afholdelse af medlemsmøder planlagt i alle vore 4 kommuner.

Jeg har arbejdet med sektor opgaver: fra 2008 til 2012 for Kost og service, her var jeg bl.a. med i Lokal uddannelsesudvalg for serviceassistenter og de seneste ca. 3 år med Teknik og serviceområdet. Her har været rigtig mange opgaver, både fordi man har valgt at ændre på arbejdstilrettelæggelse for hele ” pedelområdet”, og fordi der nu er kommunale færgefarter i alle vore kommuner.

Jeg giver klart udtryk for mine holdninger og har helt samme holdning, når en sag drøftes med et medlem og senere måske i en lidt anden form behandles i hovedbestyrelsen, i LO eller andre steder, hvor fagforeningerne gør vores indflydelse gældende.

Jeg er tilknyttet det Regionale Arbejdsmarkeds Råd som suppleant, et nyoprettet råd, som for næsten hele Fyn erstatter de gamle LBR.

Jeg er rigtig god til at sætte mig ind i skriftligt materiale og finde veje og kompromiser, og via forhandling og samarbejde finde løsninger til gavn for arbejdspladsen og medlemmet .

Jeg er god til at arbejde i ” lange seje træk”, hvilket er nødvendigt da resultater i Fagforeningsregi ofte er længe undervejs. Ting ændres ikke fra dag til dag, desværre.

Det ligger mig meget på sinde, at det FOA arbejder med, skal være til gavn for arbejdspladserne og det enkelte medlem. Dette gælder uanset om det er et medlem, som er kommet i knibe på sin arbejdsplads og skal have hjælp her, eller det gælder for alle FOAs medlemmer på et bestemt område.

I fremtiden vil jeg fortsat arbejde for ,at vi er en stærk sydfynsk afdeling, at vi får inddraget medlemmerne mere i fagforeningsarbejdet, så der arbejdes med hvad der rører sig på arbejdspladserne og ikke alene med, hvad vi tror der rører sig.

Arbejdsmiljøet er vigtigt at prioritere både på den enkelte arbejdsplads og for hele arbejdsområder/ faggrupper og såmænd også på arbejdspladsen ” FOA Sydfyn”.

Det sidste år har jeg været fungerende formand og sammen med de andre 3 valgte og hele vores personale fået genoprettet den gensidige tillid og igen fået et godt psykisk arbejdsmiljø her i afdelingen.

Vi i FOA Sydfyn skal være synlige både i pressen og ude på arbejdspladserne, så kollegaerne kan se, at det stadig giver mening at være med i fællesskabet.

Jeg ønsker at fortsætte på formandsposten, fordi jeg med min erfaring og mange kontakter vil kunne bidrage til den positive udvikling FOA Sydfyn er inde i både internt og eksternt.

Vil du høre mere om hvorfor jeg skal fortsætte som formand, så kom og deltag i generalforsamlingen eller ring til mig på 23 24 24 79, før du afgiver din brevstemme.