Susan Bøg Nielsen valgt som afdelingsformand

P R E S S E M E D D E L E L S E

FOA Sydfyn har den 18. marts 2015 afholdt ordinær generalforsamling.

På generalforsamlingen blev Susan Bøg Nielsen valgt som afdelingsformand, og Anette Fink Jacobsen blev valgt som afdelingsnæstformand.

Afdelingsbestyrelsen er derudover:

Kirsten Dybro Korf – sektorformand, Sundhed-service
Jette Hammer – sektornæstformand, Sundhed-service
Dorthe Jørgensen - sektorformand, Pædagogisk
Jan Enderberg  - sektorformand, Teknik og Service
Marianne Buxbom Lauritzen
Benny Andersen
Annika Langfeldt Lauritzen
Maria Haladyn
Käthe Lund
Niels Fjord-Hansen

Suppleanter: Winni Kielstrup Hansen, Lene Petersen og Mette Broberg.

Jeg er rigtig stolt af, at så mange medlemmer har vist interesse for at bruge deres demokratiske stemmeret.
414 medlemmer har deltaget i formands-afstemningen, heraf var de 97 brevstemmer.

Susan Bøg Nielsen
afdelingsformand