To kandidater til formandsvalget i afdelingen

Afdelingens generalforsamling

Kære Medlem

Du sidder nu og læser i det nyhedsbrev, som alene handler om vores generalforsamling.

Selvom du ikke kan deltage i selve generalforsamlingen, bør du alligevel læse videre, da vores bestyrelse har vedtaget flere nye tiltag: 

  • Man kan brevstemme i afdelingen i den sædvanlige åbningstid fra torsdag d. 12. marts og til onsdag d. 18. marts kl. 12.00 og derudover også torsdag d. 12. marts mellem kl. 17.00 og 19.00. Dette bl.a. for at alle dagplejere også kan nå frem uden at skulle tage fri.
    (Det nye er her, at vi holder ekstra åbent mellem kl 17.00 og 19.00)
  •  Ligeledes vil der onsdag d. 11. marts være muligt at stemme på Ærø, nemlig på adressen:
    Gilleballehus, Gilleballetofte 3, hvor FOA har fået lov at låne et undervisningslokale.
    Her vil der kunne stemmes skriftligt mellem kl. 14.45 og 17.15. Dette for at også medlemmer bosat på Ærø kan gøre brug af deres demokratiske ret, uden at skulle tage ekstra fri for at kunne nå frem.

Selve den afgivne stemme, vil skulle puttes i en kuvert, og derefter i en ny, hvorpå ens cpr.nr skal skrives.
På generalforsamlingsdagen vil den yderste kuvert blive åbnet, det vil blive tjekket at man ER medlem og derefter vil den kuvert med selve stemmen i (og som stadig er lukket) blive overdraget stemme udvalget til optælling sammen med alle de stemmer , der afgives på selve generalforsamlingen.
Ingen af kandidaterne vil have adgang til de afgivne stemmer.

Det er en kongresbeslutning fra FOA’s kongres i 2013, at man skal udvide medlemsdemokratiet og forsøge at få flere medlemmer til at deltage. Dette er et forsøg på at gøre medlemmer, som ikke plejer at komme til generalforsamling, interesserede og deltage i formandsvalget her i det sydfynske.

Der er 2 kandidater til formandsvalget, og det er FTR Annette Langaas fra Faaborg-Midtfyn Kommune og undertegnede.
Vi har hver skrevet en begrundelse for opstillingen og noget om nogle af vores visioner, se senere i dette nyhedsbrev.

Det er sidste tilmelding til spisningen ved generalforsamlingen fredag d. 13. marts. Generalforsamlingen starter kl. 18.30.

Hvis jeg ( Susan) vinder vil der umiddelbart efter den ordinære generalforsamling blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling, som allerede varslet i den udsendte dagsorden. Her vil vi skulle vælge en ny næstformand. Da det endnu ikke er sikkert at der bliver brug for dette, er det sådan ,at ønsker man sat stille op til denne post foregår det på selve aftenen, og man ved derfor endnu ikke, hvor mange kandidater der er til denne post. 

Vel mødt

Susan Bøg Nielsen
Fungerende formand og næstformand