Brevstemmer til afdelingens generalforsamling

Du skal møde personligt op i afdelingen

Du kan brevstemme ved personligt fremmøde i FOA Sydfyn afdelingen: 

Torsdag  12.03.2015  kl. 12.00 - 19.00 
Fredag  13.03.2015  kl. 10.00 - 12.00 
Mandag  16.03.2015  kl. 10.00 - 15.00 
Tirsdag  17.03.2015  kl. 10.00 - 12.00 
Onsdag  18.03.2015  kl. 10.00 - 12.00 

Der kan afgives brevstemme onsdag d. 11. marts kl. 14.45 - 17.15 på Ærø:
Gilleballehus, Gilleballetofte 3, 5970 Ærøskøbing.

Den afgivne stemme skal lægges i en kuvert, og derefter i en ny, hvorpå ens navn og cpr.nr skal skrives.

På generalforsamlingsdagen vil det blive tjekket, at man er medlem og stemmeberettiget, og den yderste kuvert blive åbnet. 
Derefter vil den kuvert med selve stemmen i (og som stadig er lukket) blive overdraget stemmeudvalget til optælling sammen med alle de stemmer , der afgives på selve generalforsamlingen.

 

Vel mødt

Susan Bøg Nielsen
fungerende formand