Kandidat til afdelingsformand, Annette Langaas

Jeg stiller op til formandsposten i FOA Sydfyn, på generalforsamlingen 18. marts 2015, fordi jeg gerne vil gøre en forskel for medlemmerne af FOA Sydfyn.

Jeg hedder Anette Langaas, jeg bor og arbejder i Fåborg-Midtfyn kommune. Jeg er FTR for hele social- og sundhedsområdet såvel som TR for aften/nat hjemmepleje i Ringe. Jeg sidder samtidig, via min post som FTR, i diverse udvalg i kommunen bl.a. Hoved MED og lokal MED udvalget.

Jeg har i mange år været bestyrelsesmedlem i FOA Sydfyn, så derfor har jeg et godt indblik i det ”interne” i FOA Sydfyn.

Jeg vil arbejde for:

Åben og fair dialog med medlemmerne.
Hos mig vil medlemmerne altid være det vigtigste råstof i fagforeningen, og derfor skal de altid behandles med en åben og fair dialog.

Sagsbehandlingstiden skal ned.
Der er i dag oparbejdet lange sagsbehandlingstider i fagforeningen. Ved nogle sager kan det ikke være anderledes, fordi andre myndigheder er involveret, men ved mange sager er det fagforeningen, der skal sagsbehandle og give svar. Der går, efter min menig, alt for lang tid.

Arbejdspladserne i centrum.
Hvis FOA Sydfyn havde arbejdspladserne i centrum, ville de være mere synlige og kunne skabe et langt større medlemsgrundlag end det er tilfældet i dag. Det vil føre til større fællesskab til fagforeningen.

Udover de tre punkter ovenfor, er der naturligvis mange andre ting jeg gerne vil arbejde med, dog er pladsen her begrænset, men hjælpen til vores tillidsrepræsentanter skal bl.a. være på et niveau, så de ikke føler sig overset og de er trygge ved opgaven.

Hvis I stemmer på mig, får I en pakke der hedder; Fornyelse, medlemmerne og arbejdspladserne i centrum, samt reduceret sagsbehandlingstid!
Jeg vil selvfølgelig uddybe, hvad jeg står for til generalforsamlingen den 18. marts.

Stem på Annette Langaas - Medlemmernes ambassadør!