Konstruktiv dialog før udfordringerne bliver uløselige, af afdelingsformand Susan Bøg Nielsen

Vær også opmærksom på at ens eget og kollegaens gode psykiske arbejdsmiljø starter med Godmorgen.

Leder af afdelingsformand Susan Bøg Nielsen

Nu hvor foråret rigtig er kommet, så er vi her i afdelingen ved at have fundet os til rette igen.

Anette er i fuld gang med at blive oplært i hendes nye arbejdsopgaver ,og på alle kontorer arbejdes der ihærdigt med de mange opgaver.

For tiden får vi mange henvendelser om det psykiske arbejdsmiljø. Det er en meget uheldig udvikling, hvis kommunernes budgettilpasninger, læs spare øvelser, betyder at de ansatte presses så meget, at det går ud over arbejdsmiljøet.

Ingen kan være tjent med at mennesker bliver syge af at gå på arbejde.

FOA stiller sig gerne til rådighed for sparring både med de tillidsvalgte og arbejdsgiverne.

Hellere en god og konstruktiv dialog før udfordringerne bliver uløselige og ender i sygemeldinger og langvarige sager.

Vær også opmærksom på at ens eget og kollegaens gode psykiske arbejdsmiljø starter med Godmorgen, og hvor kan vi bedst hjælpe hinanden.