Pressemeddelelse

Derfor er der ikke plads til jer...

Derfor – Krifa og andre frie organisationer – er der ikke plads til jer i Beskæftigelsesministerens tænketank.

Kære FOA-medlemmer

Stort tillykke med den nye overenskomst, som 50,4 % af medlemmerne har stemt hjem.

Dette betyder en lønforhøjelse over de næste tre år på 5,4 % til FOA’s medlemmer.

Derudover er der forbedringer på pensionsområdet, der er ekstra barselsorlov til fædre, der bliver lavet indsats på det psykiske arbejdsmiljø og der fokuseres mere på uddannelse for vore medlemmer – f.eks. er der uddannelse til portører, husassistenter, på beredskabsområdet, på det pædagogiske område og samtidig har vi forsvaret og bevaret vigtige aftaler på arbejdstidsområdet.

Det er et resultat, som vi kan være meget tilfredse med.

Desværre er det ikke alle, der bidrager til disse forbedringer på løn- og arbejdsvilkår.

Derfor en opfordring til, at give de kolleger, du har på din arbejdsplads, som er medlem i Kristelig Fagbevægelse eller Det Faglige Hus, et venskabeligt klap på skulderen og sig: ”Skulle du ikke give en øl eller en kop kaffe efter arbejdstid, for nu har jeg sørget for og betalt til, at du også har gode løn- og arbejdsvilkår de næste tre år”

Det burde være ret og rimeligt set i forhold til, at de ikke betaler til noget af det, der er brugt tid og kræfter på at få igennem og som de også nyder godt af de næste tre år.

Alle bruger fagforeningen hver dag, når de får løn, pension, holder ferie, har barselsorlov og holder omsorgsdage m.m. Det er en lille del af alt det en fagforening, der kan forhandle overenskomst, bruger tid og kontingentpenge på.

 

Kære Kristelig Fagbevægelse og andre frie organisationer

Jeg læser i FAA d. 11.maj 2015, at Kristelig Fagbevægelse undrer sig.

Når ikke engang Krifa’s bestyrelsesformand Arne S. Christensen forstår sammenhængen i det danske aftalesystem, så er det ikke så sært, at mange arbejdstagere heller ikke gør.

Aftalesystemet går på, at den organisation, der har forhandlingsretten, også er den, der har indflydelsen.

Derfor – Krifa og andre frie organisationer – er der ikke plads til jer i Beskæftigelsesministerens tænketank.

Det giver kun mening, at de, der kan forhandle, er med. Derfor er det LO, FTF og AC, der er repræsenteret i tænketanken.

Det er frit for arbejdstagerne at vælge organisation. Det ville klæde de frie organisationer at gøre opmærksom på, at de er en organisation, der i samtlige forhandlingssituationer står uden indflydelse.

 

Venlig hilsen

Anette Fink Jacobsen
næstformand FOA Sydfyn