Vi trives og gror af afdelingsformand Susan Bøg Nielsen

Vi vil velfærd

Nu er foråret snart gået over i sommer og alt fortsætter med at trives og gro. Sådan forventer jeg også det vil gå med arbejdet i FOA Sydfyn. Bestyrelsen har i starten af maj, holdt en dag hvor vi har lavet en handleplan for det næste år til 1½. Der skal her lægges vægt bl.a. på fastholdelse og organisering af medlemmer. Dette arbejde har været i gang i flere år, men der trænger til nye ideer, hvorfor der nu nedsættes en gruppe til det videre arbejde.

Vi vil ligeledes gerne være endnu mere synlige--- har du set vi er på Facebook med egen gruppe? Hvis ikke så skynd dig at blive ven med os.

Det allermest aktuelle lige nu er vel sagtens folketingsvalget d. 18. juni. Her er FOA fortaler for velfærdsholdninger og ikke direkte for bestemte partier. Læg godt mærke til hvor partierne vil øge udgifterne, så pengene kan følge behovet (f.eks. forventes flere demente borgere) --- men lige så vigtigt: hvor skal man få pengene til de områder man vil give mere? Det er bestemt meget væsentligt, at der er finansiering, så det er tydeligt for vælgerne: hvem skal mere gives og hvem skal så have mindre?

Følg FOA’s holdninger både på Forbundets og afdelingens hjemmesider og facebookgrupper. Del gerne med venner og familie udenfor FOA.

Vi FOA medlemmer er både ansatte med indsigt i, hvordan besparelserne forringer vores arbejdsforhold og samtidig borgere med børn i pasningsordninger og skole, måske forældre med plejebehov og vi skal alle både til læge og tandlæge. Derfor har vi en ekstra forpligtelse, synes jeg, til at snakke velfærd med både kolleger, familie og venner.

Godt valg

Susan Bøg Nielsen
afd.formand