Budgetbesparelser i Faaborg-Midtfyn Kommune

Alenearbejde udgør en risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed

Budgetbesparelser i Faaborg-Midtfyn Kommune

I Fyns Amts Avis 28.05.15 var der forslag til budgetbesparelser.

Arbejdsmiljømæssigt er det hårdt for vores medlemmer, hvert år at tænke i besparelser. Der bliver brugt uanede mængder af energi på dette. Energi, som kan bruges godt og konstruktivt på arbejdspladsen. Det giver grobund for måske unødvendige bekymringer i personalegruppen.

Der ligger forslag på besparelser indenfor ældreplejen på et stort beløb. Bl.a. taler man om nedlæggelse af plejecentre. Alenenattevagt på de små plejehjem. Et bad ugentligt.

Der bliver flere ældre i vores samfund. Levealderen stiger. Godt nok er en stor del af de ældre friske; men samfundet har en forpligtigelse over for de, der ikke kan klare sig selv.

Alenearbejde udgør en risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed. Det gælder fx i forbindelse med forflytninger, og i situationer, hvor der forekommer vold eller trusler. Alenearbejde øger risikoen for alvorlig tilskadekomst. De mangler ofte faglig sparring og støtte. De står tit alene med vigtige beslutninger eller svære opgaver. Dette giver øget risiko for bl.a. stress, depression og angst. Som arbejdsgiver, skal man ifølge lovgivningen sørge for, at arbejdet foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 

Kære politikere – når I på et tidspunkt får brug for hjælp af social- og sundhedspersonale – vil I så nøjes med et bad ugentligt?
Nej – det tvivler vi på – det vil i øvrigt heller ikke. Med de besparelser der hvert eneste år er i spil, så er det spørgsmålet, om der i det hele taget er en plejesektor, når vi får brug for det. Det er skammeligt.

Hvordan ser i dagplejen i fremtiden. Det forslag, som vi kan læse i avisen om, at fagchefen skal være chef for dagplejen er bekymrende. FOA Sydfyn går ud fra, at dagplejen er et selvstændigt dagtilbud på lige fod med andre dagtilbud i Faaborg-Midtfyn kommune med selvstændig ledelse og eget med-udvalg. FOA Sydfyn er bekymret for, at dagplejen ikke fremadrettet vil være i den positive udvikling den er i, hvis der ikke er en selvstændig ledelse, som selvfølgelig refererer til fagchefen.

Det er efterhånden et must for politikere og embedsmænd, at tænke i besparelser. Et godt arbejdsmiljø sænker sygefraværet, og dermed er der mange penge at spare. Prøv at gå ind på foa.dk og benyt vores arbejdsmiljøberegner – I vil forbavses over, hvad sygefravær koster den enkelte arbejdsplads – for hele organisationen er det rigtig mange penge vi taler om.


Med venlig hilsen

Kirsten Dybro Korff                                            Dorthe Jørgensen
formand sundhed- og servicesektoren                 formand pædagogisk sektor og arbejdsmiljøansvarlig