At vælge eller ikke at vælge

Ikke at vælge er også et valg

At vælge eller ikke at vælge – det har altid en konsekvens.

Vi træffer valg hele tiden – fra vi står op om morgenen, til vi går i seng om aftenen. Nogen gange er vi meget bevidste om, hvilke valg vi træffer – f.eks. med hensyn til kost eller tøj, andre gange er det ren rutine – f.eks. hvilken vej jeg kører, når jeg skal på arbejde.

Måske er vi ikke altid opmærksomme på, at ethvert valg har en konsekvens.  Det er vigtigt, at vi er bevidste om at træffe et valg. Det er lige så vigtigt at overveje, hvilken konsekvens der følger af at træffe lige præcis dette valg.

De valg, vi træffer i livet, får betydning for, hvordan vores liv former sig og for, hvem vi er som person.

Den uddannelse vi tager, eller det arbejde vi vælger at beskæftige os med, har indflydelse på, hvordan vores arbejdsliv former sig.

Valget af venner og omgangskreds får betydning for, hvilke påvirkninger vi bliver udsat for og dermed, hvordan vi udvikler os som mennesker.

Det, vi vælger at beskæftige os med i vores fritid, har indflydelse på hvilke oplevelser, minder, glæder og sorger, vi får gennem livet.

Det ikke at træffe et valg er også et valg, der har konsekvenser.

Nu er folketingsvalget udskrevet, så nu skal vi træffe et vigtigt valg.

Et valg, der får betydning for vores fremtid, for vores samfund, for vores velfærd, for vores fællesskab og for vores dagligdag. Et valg, der som konsekvens kan give muligheder og sætte begrænsninger.

Inden du sætter dit kryds, så tænk over, hvad der er vigtigt for dig. Hvilke holdninger har du til det samfund du lever i, hvilke værdier er vigtige for dig.

Hvordan vil du, at vilkårene skal være for vores børn i dagtilbud og skoler, for vores unge under uddannelse, for vore ældre der har brug for omsorg og pleje?

Hvordan vil du at vilkårene skal være for de af os, der har et arbejde eller for de af os der er arbejdssøgende? Og hvad med de af os, der af en eller anden god grund er på overførselsindkomst? Eller de af os, der er selvstændige. Hvordan skal vilkårene være?

 

Hvilke værdier er det du lægger til grund for dit valg. Hvilke konsekvenser får dit valg for dig, med de værdier og holdninger du har til det samfund, du er en del af.

Brug valgkampen til at træffe et bevidst valg, brug valgkampen til at blive bevidst om konsekvenserne af dit valg.

Venlig hilsen

Anette Fink Jacobsen
næstformand FOA Sydfyn