Arbejdsskade

Ti gode råd om hvad du skal gøre, hvis du får en arbejdsskade

Får du en arbejdsskade er det vigtigt at: 

  • Du orienterer din leder og arbejdsmiljørepræsentant om, at du har været udsat for en arbejdsskade
  • At den bliver anmeldt – det gør du sammen med din arbejdsmiljørepræsentant/leder
  • At du beskriver nøjagtigt, hvad der er sket. Når beskrivelsen læses, skal det være således, at man ser en film for sig, og kan fornemme, hvordan hændelsen var
  • Tage billeder af ulykkesstedet og af dig, som tilskadekommen, hvis der er synlige tegn
  • Utroligt vigtigt at notere navne ned på vidner til ulykken
  • Du skal beskrive nøjagtigt, hvad dit arbejde består i
  • Kontakte egen læge, så der er journalnotater i forhold til skaden. Mærk godt og grundigt efter, om du måske skal gå sygemeldt et par dage
  • VED EN PLUDSELIG OPSTÅET SKADE, ER DET ARBEJDSGIVER, DER HAR ANMELDEPLIGTEN
  • Husk at få en kopi af anmeldelsen – det er din dokumentation for, at skaden er anmeldt
  • Nogle arbejdsgivere er selvforsikrede, og ofte ligger anmeldelsen hos arbejdsgiver eller hos forsikringsselskabet. Har du mistanke om, at du har varige mén, så bed om , at din sag sendes til Arbejdsskadestyrelsen, som er den myndighed, der afgør om du har ret til méngodtgørelse og eventuelt tab af erhvervsevne.

Dorthe Jørgensen
Pædagogisk sektorformand/arbejdsmiljøansvarlig