Generalforsamlingen nærmer sig

Det er i år en meget vigtig generalforsamling, da der skal vælges formand

 

Leder, januar 2015:

Du sidder nu og læser i det nyhedsbrev, der næsten kun omhandler vores forestående generalforsamling.
Længere nede i brevet finder du både tilmelding og dagsorden.

Det er i år en rigtig vigtig generalforsamling, da der skal vælges formand. På generalforsamlingen i 2014, vedtog man for et år, at jeg skulle have en dobbelt titel, nemlig både fungerende formand og afdelingsnæstformand, og at vi 4 valgte, som er i afdelingen, skulle deles om de opgaver, der plejede at blive løst af 5 (selvfølgelig med stor hjælp fra personalet). Dette for at stabilisere afdelingens økonomi og for at vurdere det reelle behov for 5 valgte i afdelingen.
Afdelingsbestyrelsen henstiller nu, at der igen vælges 5 til at udføre det daglige politiske arbejde i afdelingen, da det har vist sig næsten umuligt at få alle ender til at nå sammen og samtidig yde den service vi synes der skal til, hvis man er medlem i FOA Sydfyn. Vi ønsker fortsat en stærk sydfynsk afdeling og derfor skal vi til stadighed både være synlige på arbejdspladserne, i pressen og andre steder hvor FOA's synspunkter kan komme til udtryk. Vi skal løbende sagsbehandle, når det enkelte medlem kommer i knibe og vi skal hele tiden være til rådighed for sparring med de tillidsvalgte.
Dette er til beslutning på denne generalforsamling.
Hvis man ønsker at stille op som formandskandidat skal dette meddeles afdelingen senest d.25. februar, lige nu er der indkommet 2 kandidater.
Du skal være opmærksom på at hvis Generalforsamlingen vælger at der igen skal være 5 valgte i afdelingen og jeg vælges som formand, så afholdes der i forlængelse af den ordinære generalforsamling en ekstraordinær generalforsamling, hvor der så vælges en ny næstformand. Til denne post kan man stille op på selve aftenen, men det vil være en god ide, at have tænkt det godt igennem inden. Det er en meget anderledes måde at arbejde på, men efter over 8 år i afdelingen, kan jeg kun anbefale det.
Du er velkommen til at kontakte en af os valgte i afdelingen hvis du vil høre nærmere om hvad det indebærer
Til dig, som ikke vil stille op, men gerne bruge din indflydelse: husk at tilmelde dig generalforsamlingen og glæder mig til vi ses på Christiansminde d. 18. marts.
Vi mangler stadig at få mailadresser på nogle medlemmer SÅ DERFOR:
Dagsordenen er du velkommen til at printe ud og hænge på din arbejdsplads, dele med dine FOA naboer/ venner eller andre, som ikke har været på hjemmesiden for nyligt.

Susan Bøg Nielsen
Fungerende formand og afdelingsnæstformand