Jeg undres over...

Læserbrev bragt i Fyns Amt Avis den 21. januar 2015

Jeg undres over, at Anni Pilgaard, næstformand i Dansk Sygeplejeråd i avisen den 15.01.15 udtaler, at det at passe og pleje patienter på sygehuse, kun kan udføres af sygeplejersker og ikke af social- og sundhedsassistenter. Citat: ”Det vil svare til, at køre lastbil uden kørekort”.

Social- og sundhedsassistenterne har kørekort til de praktiske opgaver og den helhedsorienterede pleje der er forbundet med at være indlagt på et sygehus. 
 
Anni Pilgaard udtaler, at der er en kort indlæggelsestid. Når patienterne bliver udskrevet og kommer hjem og stadig har brug for hjælp, så er det primært plejepersonalet i kommunerne der tager over og størsteparten af dem er social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. De er qua deres uddannelser professionelle til at varetage disse opgaver. Anni, jeg vil gerne vide, hvilke komplekse opgaver en social- og sundhedsassistent ikke kan varetage?

Social- og sundhedsassistenterne har en uddannelse på 2 år og 8 måneder. En del af deres praktik foregår på sygehusene. Når de er færdige med deres uddannelse får de en autorisation – på lige fod med sygeplejerskerne. Uddannelserne er godkendte og der kan gives merit – hvilket der også kan gøres på sygeplejestudiet. 
 
Tidligere var der mange social- og sundhedsassistenter ansat på sygehusene, og de har til fulde udført deres opgaver. Desværre er der gået fagkrig i, hvilke grupper, der ansættes – og derfor blev social- og sundhedsassistenterne skubbet ud.

Lidt frækt kan vi spørge os selv, om det var en forkert disposition fra ledelsen?

Kirsten Dybro Korf
FOA Sydfyn – Sektorformand Sundheds- og Servicesektoren