Elevkontingent eller på kontanthjælp, få nedsat kontingent

Skal du starte på uddannelse? eller er du på kontanthjælp?

Skal du starte på uddannelse?

Vær opmærksom på, at hvis du skal starte på uddannelse her i foråret, så kan du søge om elevkontingent eller hvilende medlemskab. Dette gælder eksempelvis uddannelse til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, pædagog, sygeplejerske eller lignende. Om du kan få elevkontingent afhænger af uddannelsens længde, din indtægt, din alder m.v., så det er meget individuelt om man kan få elevkontingent.

Kontakt Mette Mortensen på tlf 4697 2727 ved spørgsmål eller et ansøgningsskema. Du kan også søge om elevkontingent på www. foa.dk – selvbetjening – indsendt blanketter – alle blanketter – nedsat kontingent – søg nedsat kontingent første gang.

Læs mere her

Er du på kontanthjælp?

Er du kommet på kontanthjælp har du mulighed for at søge om hvilende medlemskab. For at få dette må din indtægt ikke overstige kr. 10.849,00. Beløbet svarer til grundforløbet for kontanthjælpsmodtagere.

Ansøgningsskema kan fås ved kontakt til Mette Mortensen, tlf. 4697 2727.