Referat fra Faggruppelandsmøde

Vi skal være stolte af vores uddannelse, af sygehjælper Susanne Græns Rasmussen

Referat fra faggruppelandsmødet 2015
v. Susanne Græns Rasmussen,

• Jeg har for 2. gang været med som repræsentant. Det var igen med en speciel fornemmelse at sidde i lokale med 24 sygehjælpere, det har de fleste af os nok ikke prøvet så mange gange siden vi sluttede uddannelsen for år tilbage. Vi skal være stolte af vores uddannelse. Min personlige holdning til dagligdagen på arbejdspladsen er at vi bruger de kompetencer vi har og søger viden hos vores tværfaglige kollegaer og samarbejdspartnere. På den måde bliver vores arbejdsmiljø styrket og det er til gavn for dem vi er der for, nemlig borgerne.

• Hovedbudskabet i vores faggruppe var at vi skal kæmpe for de kompetencer vi har via vores uddannelse og for at de bliver indskrevet i de forskellige kompetenceaftaler/procedurer der bliver lavet i både kommuner og regioner.
Sygehjælperne er stadig en efterspurgt og skattet medarbejder/ arbejdskraft i størstedelen af landet i forhold til de udfordringer der er med borgerne i eget hjem/plejehjem. Især nu hvor der er focus på længst muligt i eget hjem og færre akutte indlæggelser.
Sygehjælpernes kompetence profil blev drøftet og der var ingen bemærkninger.

• OK15
Der var debat om efteruddannelse eller videreuddannelse til social og sundhedsassistent. Nogle steder gives der orlov. Men i hvert enkelt tilfælde er det vigtigt at få lavet klare aftaler med arbejdsgiveren om orlov og efterfølgende lønimplacering. Forhåndsaftalerne er flere steder opsagt og her er det vigtigt at få en snak om de penge der er bundet af aftalerne. Nogen har oplevet at de er forsvundet i kommunens store sorte hul andre at de har fået dem til lokalforhandlinger. Ellers blev der opfordret til at melde sig til KUA kurser og andre kurser selvom de ikke var relateret til sygehjælpere. Men hvis det var fagligt relevant var det bare at prøve.

• Det nære sundhedsvæsen var et arbejdsfællesskab jeg deltog i. Det handlede blandt andet om en værdig ældrepleje som DSR, FOA og Ældresagen. I de 3 organisationer arbejdes der på en værdighedspolitik. Desuden om vigtigheden af dokumentation af problematikker, fysisk og psykisk vold og utilsigtede hændelser.

 

Venlig hilsen

Susanne Græns Rasmussen
faggrupperepræsentant for FOA Sydfyn og AMR på Bryghuset Demens, Svendborg Kommune