Jeg vil gerne takke for den store opbakning til generalforsamlingen, af afdelingsformand Susan Bøg Nielsen

Kære medlem af FOA Sydfyn

Jeg vil hermed takke for den rigtig store deltagelse ved generalforsamlingen d.18. marts. Der har aldrig i FOA Sydfyns historie (og såmænd heller ikke i det tidligere DKA og HAF lokalt) været så stor deltagelse og interesse fra medlemmerne, idet over 10 % af de stemmeberettigede har været enten fysisk tilstede eller afgivet brevstemme til formandsvalget.

Jeg vil også gerne takke for opbakningen og jeg vil med største ydmyghed og arbejdsindsats forsøge at leve op til jeres forventninger. At så mange deltager, er for mig et bevis på, at I medlemmer VIL jeres fagforening, at der ER interesse for hvordan FOA Sydfyn agerer både i forhold til det enkelte medlem, arbejdspladsen og hele samfundet. Her har jeg som formand og vores bestyrelse en opgave i at få præciseret, hvor vi ønsker indsatsen optimeret.

Jeg vil også gerne byde velkommen til vores nye næstformand Anette, som præsenterer sig selv et andet sted. Jeg er helt sikker på, at vi vil få et godt samarbejde og at vi vil supplere hinanden på bedste vis. Jeg glæder mig til at lære Anette bedre at kende, så vi kan udnytte vore styrker og forskelligheder til gavn for medlemmerne.

 

Mandag d. 13. april var FOA Sydfyn på gaden 2 steder, som en del af LO’s indsats for Velfærd. Det var en rigtig kold omgang, men dejligt med snakkene med de forbipasserende. Se billeder fra Ringe på Facebook og fra Rudkøbing på LO’s hjemmeside. Det er en af de ting, der igen er blevet plads til i vores kalendere, nu hvor vi er én mere til at udføre opgaverne.

Der har været arbejdet med OK15 også lokalt med medlemsmøder o.a. Dette arbejde er nu afsluttet for denne gang, nu skal alle nyhederne ”bare” implementeres. Mange af tingene træder dog først i kraft 1.april 2016. Dette vil I løbende høre mere om.

Har I specielle ønsker eller ideer til indsatser, er I velkomne til at ringe eller sende en mail til mig.

Jeg vil gentage min tak for tilliden og glæder mig meget til at forvalte mandatet i samarbejde med de tillidsvalgte, bestyrelsen og medarbejderne i huset.

 

Susan Bøg Nielsen
Afdelingsformand